Nedrivninger

Der skrives og tales i disse dage meget om at rive boligblokke i udsatte boligområder ned. Dette er sikkert en god nok ide, som i bedste fald vil kunne bringe os et stykke tættere på målet om et mere sammenhængende Danmark.

Når nedriverne rykker ind udefra, kan det give luft og plads for beboerne. Foreløbigt er der dog ingen tegn på, at det vil få ressourcestærke familier til at tage skridtet og flytte ind de stigmatiserede boligområder. Der er derfor behov for at tænke i mere end blot mursten, hvis der skal gøres op med kriminalitet og afmagt.

Svaret er ikke flere kortsigtede projekter – dem er der efterhånden rigeligt af. Der er i højere grad brug for initiativer, hvor beboerne selv tager fat og skaber den forandring, der er nødvendig. Det har vi god erfaring med i GAM3, hvor de unge inddrages som instruktører og rollemodeller – til gavn for både deres yngre søskende og naboer. Gennem de sidste fire år er det med de unges eget drive og entusiasme her lykkedes at engagere mere end 10.000 udsatte unge via gadeidrætten. I slutningen af august samles mange af dem på Rådhuspladsen i København, hvor de sammen med andre danske og udenlandske unge med hang til gadekultur, vil dyste med og mod hinanden.

De unges egne energier er enorme og ligesom alle andre, ønsker også de at være aktører i eget liv. Lad os derfor få et større fokus på det lokale initiativ og vilje, så vi får skabt en bæredygtig udvikling i landets mest udsatte boligområder. Vi kan ikke blive ved med at vente på at Hr. og Fru Jensen får lyst til at flytte ind.

Simon Prahm
Medstifter og direktør i non-profit organisationen GAM3
Ægirsgade 17, 2. th., 2200 Købehavn N

Bragt i Weekendavisen 23. juli 2010


Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑