Et rigtig godt år

Hvordan går det med GAM3’s aktiviteter i Mellemøsten? Har der været mange de første par måneder i StreetMekka? Og hvad sker der lige med GAM3 og gadefodbold? Alt det og en smule mere vil man have fået svar på, hvis man deltog i GAM3’s generalforsamling 23. februar 2011. Til alle jer andre, så følger der her en enestående mulighed for at få indblik i året der er gået. Læs blot undertegnede og formand Vibeke Franks ledelsesberetning for 2010.

———————————————–

LEDELSESBERETNING 2010

2010 blev året, hvor GAM3 forankrede sine aktiviteter i landets mest ambitiøse gadeidrætsfacilitet, konsoliderede sin økonomi og udviklede det aktivitetsprogram, som de næste fire år vil udfolde sig over hele landet.

Efter syv års udvikling, kæmpen og venten, gik drømmen om en indendørs asfalteret gadeidrætsfacilitet i opfyldelse 16. oktober 2010 på Enghavevej i København. Med sine 2.240 m2 helliget til gadeidræt og streetkultur, er det ambitionen, at StreetMekka skal sætte nye standarder for tilgængelighed og fleksibilitet på idrætsområdet. Den konkrete målsætning om at nå 1.000 medlemmer i løbet af det første år blev gjort til skamme med over 2.000 medlemmer ved årsskiftet – efter kun 74 åbningsdage. Med StreetMekkas åbning har økonomien også fået et løft, og regnskabet vidner således om den hidtil største omsætning på kr. 7,6 mio. Det svarer til en vækst på 50 % (2009: kr. 5,0 mio.).

Aktiviteterne på gadeplan er i det forgangne år blevet taget til nye højder. Med en fremgang i deltagelsen på 11 % i forhold til sidste år, er det lykkedes GAM3 sammen med lokale samarbejdspartnere at få endnu flere unge i de udsatte boligområder i gang med et fysisk aktivt fritidsliv. Samtidig er nye aktiviteter blevet afprøvet, så også street soccer og street fit (styrketræning på gadeplan) er klar til at blive tilbudt over hele landet i den forestående sæson, når det nye fireårige Your GAM3 program bliver foldet ud. Udover en stærkere lokal forankring bygget op omkring deltagerne selv, nye aktivitetstyper og en sæson, der rækker ud over sommermånederne, er det med Your GAM3 programmet ønsket løbende at kunne måle dets effekt. At gå fra at have målsat på aktiviteter og tilstedeværelse til fremover at ville målsætte på resultater og virkninger er et stort, men nødvendigt skifte. På sigt skal dette skifte resultere i, at der sættes kroner og øre på værdien af indsatsen. Det vil gøre det lettere at træffe kvalificerede beslutninger omkring aktiviteternes videre udvikling.

De menneskelige ressourcer, som har tilvejebragt de mange aktiviteter i boligområderne og i StreetMekka, har i 2010 bestået af 145 frivillige og 75 instruktører. Teamet på asfalten er blevet bakket op af syv fuldtidsansatte, syv deltidsansatte, tre praktikanter og en militærnægter, som fra kontoret på Enghavevej i København har støttet op omkring aktiviteterne i samråd med den ulønnede bestyrelse på 10 personer.

I Mellemøsten er der efter årsskiftet blevet sat gang i en rivende udvikling i retning af mere demokrati. GAM3 har været tilstede i regionen siden 2006 med en mission om at styrke civilsamfundet og fremme demokrati. En vigtig værdi i dette arbejde er organisatorisk bæredygtighed, hvilket kulminerede i Libanon i 2010 ved at GAM3 Lebanon fik officiel NGO-status. Aktiviteterne, som primært foregår i og omkring hovedstaden Beirut, vil fremover blive ledet af en frivillig lokal bestyrelse, som allerede har vist deres værd ved selv at hente deres finansiering hjem. Anderledes har det stået til i Cairo, hvor det ikke har været muligt at sikre lokal opbakning og dermed bæredygtighed. På den baggrund blev det derfor besluttet at lukke aktiviteterne ned i Egypten, da vurderingen var, at det med det daværende regime ikke ville være muligt at opnå den organisatoriske forankring, som er forudsætningen for en blivende effekt.

På GAM3’s vegne vil vi gerne takke vores mange frivillige, instruktører og medarbejdere: I har alle ydet en flot indsats i det forgangne år. Vi vil også gerne takke de mange donorer, private sponsorer og samarbejdspartnere, som har muliggjort det høje aktivitetsniveau og det inspirerende og energiskabende byggeri på Enghavevej.

Advertisements

Hvem husker First Weekend på Bryggen?

Noble, Tjes Boogie og Static og NATill. Det var tider dengang, da Ballroom på Islands Brygge lagde uformell rammer om hiphop arrangementet First Weekend tilbage i starten af nullerne. Det blev vist nok til en fem stykker af slagsen, hvilket må siges at være ganske vedholdende for et hiphoparrangement. Jeg var selv blandt publikum 2-3 af gangene og selv om jeg ikke kan prale af at have været en del af miljøet, så var stemningen alligevel så inkluderende, at jeg følte mig en lille smule som hørende til.

De faste månedlige arrangementer som nu er 10 år bag os, er i høj grad hvad der har inspireret teamet i StreetMekka til at genindføre de faste månedlige Friday Jams i de rå rammer på Enghavevej. På fredag løber årets andet af slagsen af staben fra kl. 17. Arrangementet har et sportsligt islæt, så ud over freestyle rap og dance battle, vil der også være streetbasket og futsal turnering. Om stemningen bliver både lige så heftig og inkluderende, som i de gode gamle dage, må du selv komme forbi for at dømme. Men et seriøst bud på hvad der skal mere af for at gøre vores by til verdens bedste storby, det er det i al fald.

StreetMekka åbningstale

Var du med til åbningen af StreetMekka 16. oktober 2010 på Enghavevej i København? Hvis ikke får du her mulighed for at læse åbningstalen som blev holdt af undertegnede blogger:

I dag åbner vi StreetMekka. Som en af initiativtagerne, har jeg glædet mig til denne dag i syv år. Eller ca. lige så mange dage, som der er kvadratmeter i huset. Med sine toplækre faciliteter til dans, street basket, parkour, bordfodbold og djing, skal huset være med til at bringe København helt i front, når det gælder gadekultur.

Men StreetMekka skal også være med til at aflive fordomme. Nu var jeg sammen med nogle ansatte fra Statsfængslet i Nyborg tidligere på ugen, som kunne fortælle at ud af deres 243 indsatte, var der under 100 med etnisk dansk baggrund. Det er selvfølgelig et stort problem, når kriminaliteten blandt nogle indvandrergrupper er så høj, at de ender med at fylde fængslerne op. Men et mindst lige så stort problem er det, når de kriminelle unge med indvandrerbaggrund, bliver opfattet som repræsentative for hele gruppen. Og det gør de alt for ofte. I medierne, men også blandt menig mand.

Fordommene florerer. Snakker man om foreninger og frafaldsproblematikken, tror mange fortsat, at det alene handler om kontingent og badeforhæng. De fleste bliver f.eks. overrasket, når de hører, at mange af de unge i Mjølnerparken stopper med at dyrke idræt i forening, fordi de ikke har tid til at lave lektier. Træningsmængden i mange foreninger er øget markant gennem de seneste år som en stor undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN) peger på. For nogle unge med anden etnisk baggrund, bliver det en stor belastning, fordi den danske fristil måske lige tager en time eller to ekstra at skrive. Der er derfor behov for mere fleksible idrætstilbud, som man kan gå til og fra, som det nu bedst passer ind.

Men når det gælder om at bryde fordomme, har vi et lysende eksempel i blandt os idag. Eller rettere sagt to. For syv år siden tog Khuram og Samir fat i mig, fordi de gerne ville skabe bedre forhold for gadeidrætten i København. De spillede dengang jævnligt på en basketbane i Annexstræde i Valby. Her var der et hul i asfalten lige under kurven, der hvor man lander efter man har lagt bolden i kurven. De to knægte på dengang 16 og 17 år var meget ydmyg, men efter at have varmet lidt op under dem, viste det sig, at de også havde et andet og mere brændende ønske. Nemlig at få et sted, hvor de kunne spille streetbasket i vinterhalvåret.

Jeres indsats har betydet, at alle unge i byen nu får mulighed for at komme og prøve kræfter med gadeidrætten. Som resultat af de mange workshops vi har afholdt sammen med de unge og brugerforeningerne, er det lykkedes at skabe et hus, hvor tilgængelighed, fleksibilitet og synergi mellem disciplinerne er i centrum. Og hvem turde drømme om at det skulle blive så stort og autentisk, som resultatet vi ser her i dag. I sin tid drømte vi om 957 m2 inde hos naboen, så at vi i dag kan åbne et StreetMekka med højt til loftet og over 2.200 m2 må være mere end en drøm, som er gået i opfyldelse.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle som har støttet os på den lange vej. Først og fremmest til Københavns Kommune – forvaltning såvel som politikere – for jeres vilje til at satse på det lidt skæve og for at turde gå nye veje på kultur- og fritidsområdet. Uden jeres støtte på 19 mio. kr. til etableringen, havde vi ikke stået her i dag. At I derudover har haft modet til at spørge om ikke vi selv vil stå for driften, tager vi som en tillidserklæring, som vi vil gøre vores for at leve op til.

En stor tak skal også lyde til Lokale- og Anlægsfonden, som udover 3 mio. kr. også har bidraget med faglig udvikling og sparring omkring projektet. Det har bl.a. betydet at vores ønske om tilgængelighed med de store porte er blevet tegnet direkte ind i arkitekturen.

Derudover vil jeg gerne takke Anker Hansen og alle håndværkerne for at have opført et fantastisk hus til os. Og til brugerforeningerne for et langt og godt samarbejde – nu begynder alt det sjove. Og så selvfølgelig en stor anerkendelse også til hele StreetMekka crewet – ansatte såvel som frivillige – som har knoklet med at få huset klar til ibrugtagning og etableret samarbejder med skoler og institutioner, så huset kan syde af liv, når portene fra i morgen åbnes til alm. brug.

For at se en levende reportage inkl. video fra selve åbningen, kan et besøg på Monica Langelunds blog anbefales

Egypt – We support you!

I Mellemøsten er der efter årsskiftet blevet sat gang i en rivende udvikling i retning af mere demokrati. GAM3 har været tilstede i regionen siden 2006 med en mission om at styrke civilsamfundet og fremme demokrati. En vigtig værdi i dette arbejde er organisatorisk bæredygtighed, hvilket kulminerede i Libanon i 2010 ved at GAM3 Lebanon fik officiel NGO-status. Desværre har det ikke været muligt at sikre den samme bæredygtighed i Egypten. På den baggrund blev det derfor besluttet at lukke gadeidrætsaktiviteterne ned i Egypten, da vurderingen var, at det med det daværende regime ikke ville være muligt at opnå den organisatoriske forankring, som er forudsætningen for en blivende effekt.

Men så er det jo dejligt at se, at nogle andre har taget kampen op med Mubaraks regime. Power to the people!

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑