StreetMekka åbningstale

Var du med til åbningen af StreetMekka 16. oktober 2010 på Enghavevej i København? Hvis ikke får du her mulighed for at læse åbningstalen som blev holdt af undertegnede blogger:

I dag åbner vi StreetMekka. Som en af initiativtagerne, har jeg glædet mig til denne dag i syv år. Eller ca. lige så mange dage, som der er kvadratmeter i huset. Med sine toplækre faciliteter til dans, street basket, parkour, bordfodbold og djing, skal huset være med til at bringe København helt i front, når det gælder gadekultur.

Men StreetMekka skal også være med til at aflive fordomme. Nu var jeg sammen med nogle ansatte fra Statsfængslet i Nyborg tidligere på ugen, som kunne fortælle at ud af deres 243 indsatte, var der under 100 med etnisk dansk baggrund. Det er selvfølgelig et stort problem, når kriminaliteten blandt nogle indvandrergrupper er så høj, at de ender med at fylde fængslerne op. Men et mindst lige så stort problem er det, når de kriminelle unge med indvandrerbaggrund, bliver opfattet som repræsentative for hele gruppen. Og det gør de alt for ofte. I medierne, men også blandt menig mand.

Fordommene florerer. Snakker man om foreninger og frafaldsproblematikken, tror mange fortsat, at det alene handler om kontingent og badeforhæng. De fleste bliver f.eks. overrasket, når de hører, at mange af de unge i Mjølnerparken stopper med at dyrke idræt i forening, fordi de ikke har tid til at lave lektier. Træningsmængden i mange foreninger er øget markant gennem de seneste år som en stor undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN) peger på. For nogle unge med anden etnisk baggrund, bliver det en stor belastning, fordi den danske fristil måske lige tager en time eller to ekstra at skrive. Der er derfor behov for mere fleksible idrætstilbud, som man kan gå til og fra, som det nu bedst passer ind.

Men når det gælder om at bryde fordomme, har vi et lysende eksempel i blandt os idag. Eller rettere sagt to. For syv år siden tog Khuram og Samir fat i mig, fordi de gerne ville skabe bedre forhold for gadeidrætten i København. De spillede dengang jævnligt på en basketbane i Annexstræde i Valby. Her var der et hul i asfalten lige under kurven, der hvor man lander efter man har lagt bolden i kurven. De to knægte på dengang 16 og 17 år var meget ydmyg, men efter at have varmet lidt op under dem, viste det sig, at de også havde et andet og mere brændende ønske. Nemlig at få et sted, hvor de kunne spille streetbasket i vinterhalvåret.

Jeres indsats har betydet, at alle unge i byen nu får mulighed for at komme og prøve kræfter med gadeidrætten. Som resultat af de mange workshops vi har afholdt sammen med de unge og brugerforeningerne, er det lykkedes at skabe et hus, hvor tilgængelighed, fleksibilitet og synergi mellem disciplinerne er i centrum. Og hvem turde drømme om at det skulle blive så stort og autentisk, som resultatet vi ser her i dag. I sin tid drømte vi om 957 m2 inde hos naboen, så at vi i dag kan åbne et StreetMekka med højt til loftet og over 2.200 m2 må være mere end en drøm, som er gået i opfyldelse.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle som har støttet os på den lange vej. Først og fremmest til Københavns Kommune – forvaltning såvel som politikere – for jeres vilje til at satse på det lidt skæve og for at turde gå nye veje på kultur- og fritidsområdet. Uden jeres støtte på 19 mio. kr. til etableringen, havde vi ikke stået her i dag. At I derudover har haft modet til at spørge om ikke vi selv vil stå for driften, tager vi som en tillidserklæring, som vi vil gøre vores for at leve op til.

En stor tak skal også lyde til Lokale- og Anlægsfonden, som udover 3 mio. kr. også har bidraget med faglig udvikling og sparring omkring projektet. Det har bl.a. betydet at vores ønske om tilgængelighed med de store porte er blevet tegnet direkte ind i arkitekturen.

Derudover vil jeg gerne takke Anker Hansen og alle håndværkerne for at have opført et fantastisk hus til os. Og til brugerforeningerne for et langt og godt samarbejde – nu begynder alt det sjove. Og så selvfølgelig en stor anerkendelse også til hele StreetMekka crewet – ansatte såvel som frivillige – som har knoklet med at få huset klar til ibrugtagning og etableret samarbejder med skoler og institutioner, så huset kan syde af liv, når portene fra i morgen åbnes til alm. brug.

For at se en levende reportage inkl. video fra selve åbningen, kan et besøg på Monica Langelunds blog anbefales

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s