Et rigtig godt år

Hvordan går det med GAM3’s aktiviteter i Mellemøsten? Har der været mange de første par måneder i StreetMekka? Og hvad sker der lige med GAM3 og gadefodbold? Alt det og en smule mere vil man have fået svar på, hvis man deltog i GAM3’s generalforsamling 23. februar 2011. Til alle jer andre, så følger der her en enestående mulighed for at få indblik i året der er gået. Læs blot undertegnede og formand Vibeke Franks ledelsesberetning for 2010.

———————————————–

LEDELSESBERETNING 2010

2010 blev året, hvor GAM3 forankrede sine aktiviteter i landets mest ambitiøse gadeidrætsfacilitet, konsoliderede sin økonomi og udviklede det aktivitetsprogram, som de næste fire år vil udfolde sig over hele landet.

Efter syv års udvikling, kæmpen og venten, gik drømmen om en indendørs asfalteret gadeidrætsfacilitet i opfyldelse 16. oktober 2010 på Enghavevej i København. Med sine 2.240 m2 helliget til gadeidræt og streetkultur, er det ambitionen, at StreetMekka skal sætte nye standarder for tilgængelighed og fleksibilitet på idrætsområdet. Den konkrete målsætning om at nå 1.000 medlemmer i løbet af det første år blev gjort til skamme med over 2.000 medlemmer ved årsskiftet – efter kun 74 åbningsdage. Med StreetMekkas åbning har økonomien også fået et løft, og regnskabet vidner således om den hidtil største omsætning på kr. 7,6 mio. Det svarer til en vækst på 50 % (2009: kr. 5,0 mio.).

Aktiviteterne på gadeplan er i det forgangne år blevet taget til nye højder. Med en fremgang i deltagelsen på 11 % i forhold til sidste år, er det lykkedes GAM3 sammen med lokale samarbejdspartnere at få endnu flere unge i de udsatte boligområder i gang med et fysisk aktivt fritidsliv. Samtidig er nye aktiviteter blevet afprøvet, så også street soccer og street fit (styrketræning på gadeplan) er klar til at blive tilbudt over hele landet i den forestående sæson, når det nye fireårige Your GAM3 program bliver foldet ud. Udover en stærkere lokal forankring bygget op omkring deltagerne selv, nye aktivitetstyper og en sæson, der rækker ud over sommermånederne, er det med Your GAM3 programmet ønsket løbende at kunne måle dets effekt. At gå fra at have målsat på aktiviteter og tilstedeværelse til fremover at ville målsætte på resultater og virkninger er et stort, men nødvendigt skifte. På sigt skal dette skifte resultere i, at der sættes kroner og øre på værdien af indsatsen. Det vil gøre det lettere at træffe kvalificerede beslutninger omkring aktiviteternes videre udvikling.

De menneskelige ressourcer, som har tilvejebragt de mange aktiviteter i boligområderne og i StreetMekka, har i 2010 bestået af 145 frivillige og 75 instruktører. Teamet på asfalten er blevet bakket op af syv fuldtidsansatte, syv deltidsansatte, tre praktikanter og en militærnægter, som fra kontoret på Enghavevej i København har støttet op omkring aktiviteterne i samråd med den ulønnede bestyrelse på 10 personer.

I Mellemøsten er der efter årsskiftet blevet sat gang i en rivende udvikling i retning af mere demokrati. GAM3 har været tilstede i regionen siden 2006 med en mission om at styrke civilsamfundet og fremme demokrati. En vigtig værdi i dette arbejde er organisatorisk bæredygtighed, hvilket kulminerede i Libanon i 2010 ved at GAM3 Lebanon fik officiel NGO-status. Aktiviteterne, som primært foregår i og omkring hovedstaden Beirut, vil fremover blive ledet af en frivillig lokal bestyrelse, som allerede har vist deres værd ved selv at hente deres finansiering hjem. Anderledes har det stået til i Cairo, hvor det ikke har været muligt at sikre lokal opbakning og dermed bæredygtighed. På den baggrund blev det derfor besluttet at lukke aktiviteterne ned i Egypten, da vurderingen var, at det med det daværende regime ikke ville være muligt at opnå den organisatoriske forankring, som er forudsætningen for en blivende effekt.

På GAM3’s vegne vil vi gerne takke vores mange frivillige, instruktører og medarbejdere: I har alle ydet en flot indsats i det forgangne år. Vi vil også gerne takke de mange donorer, private sponsorer og samarbejdspartnere, som har muliggjort det høje aktivitetsniveau og det inspirerende og energiskabende byggeri på Enghavevej.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s