Hvad kan man lære som frilvillig projektleder?

Så har GAM3’s seneste årsrapport ramt gaden. Læs bl.a. om hvad man som frivillig projektleder kan få ud af arbejdet på gadeplan og om hvordan KeyPlayers fremover vil holde StreetMekka åbent … døgnet rundt!

I en uge med reformer fra regeringen, som sætter velfærdsstaten på skrump, er det godt, at der er frivillige til at træde til – med deres helt eget tvist.

Læs årsrapporten online her

Advertisements

Referat fra stormødet om gadeidrættens fremtid

Der arbejdes i de tre workshops
Der arbejdes i de tre workshops

I et forsøg på at skabe fælles fodslag omkring udviklingen af gadeidrætten, lagde StreetMekka hus til stormødet “Gadeidrættens Fremtid” fredag 18. januar. Der var et flot og mangfoldigt fremmøde med deltagere fra hele landet, lige fra Herning til Haderslev, og discipliner lige fra BMX til Slackline. På vegne af arbejdsgruppen, havde jeg fået fornøjelsen at indlede mødet, mens William Frederiksen fra Copenhagen Skatepark stod for den afrunding, som efterfulgte de tre workshops.

Og hvad kom vi så frem til, tænker du nok. Dagen var præget af en stor kærlighed til praksisfælleskaberne på gaden, et stærkt forbehold mod for meget organisering, samt en forskellighed på tværs af disciplinerne. Der var derfor stor enighed om, at det er af afgørende betydning, at vi ikke kommer til at slå ilden ihjel, ved at bureaukratisere de respektive discipliner/aktiviteter på gaden unødigt.

Gode bud på indsatsområder
Gode bud på indsatsområder

Der var samtidig også enighed om, at vi ved at skabe en paraply-organisation, vil kunne komme til at stå stærkere. Gennem en skabelse af det rette vækstmiljø, vil vi få mulighed for at brede vores mange forskellige gadediscipliner ud til glæde for endnu flere. En sådan organisation vil både kunne styrke etablering og drift af faciliteter (udendørs/indendørs) samt styrke muligheden for at kunne støtte nye upcoming initiativer på gadeplan. Det økonomiske incitament, må dog aldrig stå alene, da fællesskabet omkring gadeidrætten, bør være det bærende princip. Det er således vigtigt, at lave et ’produkt’ der er bæredygtigt, også selvom vi ikke får økonomiske midler.

I forbindelse med afrundingen sidst på dagen, blev arbejdsgruppen opfordret til at fortsætte arbejdet ved at konkretisere, hvordan en organisering omkring gadeidrætten kunne tage form. Dette takkede arbejdsgruppen ja til. Morten Hansen (Street Dome) og Natalia Ivanova (streeteXpression) tilbød begge at hjælpe med det videre arbejde sammen med de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen, som udgør Mikkel Rugaard (Parkour DK), William Frederiksen (Copenhagen Skatepark) og Simon Prahm (GAM3).

Næste skridt vil være at konkretisere tankerne og efterfølgende afstemme disse ved et nyt stormøde, som der forventes at blive indkaldt til inden sommerferien.

Læs hele referatet fra stormødet her.

Se flere billeder fra stormødet på facebook.com/gadeidraet.

Gadedage i StreetMekka

I løbet af det sidste år, har 1.900 elever i alderen 8-12 år fra 19 forskellige københavnske skoler deltaget i en “Gadedag” i StreetMekka. Her har de prøvet kræfter med parkour, street fit, street basket og gadelege. Overraskende nok, havde flere af børnene ikke før prøvet at lege klassisk fangeleg.

Ved Gadedagene stiftede 85 % bekendtskab med nye træningsformer og 60 % kunne godt tænke sig at besøge StreetMekka igen. I løbet af de kommende måneder vil flere valfarte til Mekka. Tak til alle de frivillige og til TrygFonden for at muliggøre hele baduljen.

Ny rammeaftale uden gadeidræt og selvorganisering

Er det bare mig, eller er dagens rammeaftaler, som Kulturministeriet har indgået med DIF og DGI dobbeltkonfekt? Med fare for at få hele det danske (forenings-)idrætsliv på nakken, så virker det sådan, når man læser de to aftaler.

DIF vil i 2013 få 300.000.000 kr. til bl.a. at “få flere til at dyrke idræt i DIFs forbund ved at der i idrætsforeningerne udvikles fleksible tilbud og ved at der i forbundene arbejdes aktivt med tiltrækning og fastholdelse af klubber“.

Samtidig vil DGI få 273.400.000 kr. så lige præcis de kan blive “idrætsforeningernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til at imødekomme danskernes behov for idræt og motion“.

Gadeidrætten og den selvorganiseret idræt er ikke nævnt med et ord. Man kan sammenligne det med at gå ind i en skobutik og betale to gange for den samme venstre sko. Hvorfor ikke lave en idrætspolitik, som løber på to ben?

Se rammeaftalerne i fuld længde her.
Følg med i debatten på Facebook

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑