Tre nye skateanlæg på vej

Tre nye skateanlæg på vej

Tusindvis af skatere rundt om i Danmark kan se frem til bedre muligheder for at mødes, rulle og skate. Nordea-fonden går nu i samarbejde med GAME, Realdania og TrygFonden om at styrke gadeidrætten.

Nordea-fonden giver 9 millioner til et etablere tre udendørs skateanlæg, der kan fungere som samlingssteder for børn og unge, der skater.

De tre nye skateranlæg skal placeres i forbindelse med de GAME StreetMekka faciliteter, der i løbet af de kommende år skal etableres i tre byer rundt om i Danmark med støtte fra Realdania, TrygFonden og de udvalgte kommuner. Gadeidrætsorganisationen GAME bidrager med sparring og skal stå for driften af faciliteterne.

– Med de tre skateanlæg får børn og unge et nyt udendørs mødested, hvor de kan hænge ud og være aktive sammen, når og som det passer dem, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Skating er Danmarks sjette største børneidræt, og rigtigt mange børn og unge søger bevægelse på hjul, som et mere fleksibelt alternativ til det traditionelle foreningsliv. På trods af populariteten er der stor mangel på udendørs faciliteter til de rullende fællesskaber i Danmark.

– Gennem de senere år er gadeidrætten blomstret op mange steder i landet. Men når vi snakker med ildsjælene på gadeplan, hører vi ofte, at der mangler faciliteter, hvor man kan dyrke gadeidrætten året rundt. Vores håb er, at kombinationen af fede udendørs skateanlæg og indendørs gadeidrætsfaciliteter, vil skabe det mødested, som gaden skriger efter, siger Simon Prahm direktør i GAME.

Esbjerg er valgt som første by og GAME StreetMekka Esbjerg med tilhørende skateanlæg åbner i efteråret 2015.

– Jeg synes at hele idégrundlaget bag GAME StreetMekka, hvor man gør gadeidrætten og streetkulturen mere tilgængelig, og hvor man samtidigt skaber et samlingssted for byens børn og unge, er helt fantastisk, siger for Jakob Lose, formand for Esbjerg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg.

– I GAME StreetMekka Esbjerg vil børn og unge kunne dyrke gadeidræt på det tidspunkt, der passer dem, og på den måde der passer dem. Jeg synes det er unikt, at Realdania, TrygFonden og Nordea-fonden støtter op omkring projektet, så vi i fællesskab kan skabe nogle rammer, der med fokus på bevægelse, tilgængelighed, brugerinddragelse og fleksibilitet, vil skabe et frisk pust til ungdoms- og idrætskulturen, fortsætter Jakob Lose.

Skaterne i Esbjerg glæder sig over udsigten til et udendørs skateanlæg.

– I mange år har vi drømt om en udendørs betonbowl, der kunne samle alle skaterne fra hele området. Nu går vores drøm endelig i opfyldelse, fortæller en begejstret Robert Hansen, skate-repræsentant i GAME StreetMekka Esbjerg brugerforum.

De to øvrige byer, der vil få et GAME StreetMekka med tilhørende skateanlæg, vil forventeligt blive valgt i løbet af 2014.

FAKTABOKS ESBJERG
Esbjerg er som den første af tre byer valgt til at få udviklet et mekka for gadeidræt – et GAME StreetMekka. Det er den gamle DSB remise, som forvandles til et asfalteret gaderum under tag med omkringlæggende udearealer til skate. Her vil byens børn og unge i fremtiden kunne dyrke street basket, gadefodbold, parkour, hip-hop dans, skateboarding og meget mere.

Målet med initiativet er at gøre gadeidrætten og streetkulturen tilgængelig for alle. Det skaber rum for det aktive og sunde liv hele året – også når vejret ikke tillader det.

Realdania og TrygFonden giver henholdsvis 35 og 10 millioner til at få udvalgt, udviklet og realiseret faciliteter til gadeidræt i tre byer, hvor gadeidrætten allerede blomstrer, men savner tag over hovedet. Foruden støtte til rådgivning, konkurrence, evaluering og formidling modtager Esbjerg Kommune 9 millioner kroner fra fondene samt en fondsafgift på knap 2 millioner kroner. Kommunen skal selv dække de resterende anlægsudgifter samt  Drift af anlægget i en 10-årig periode.

Nordea-fonden giver 9 millioner til realisering af udendørs skateanlæg i forbindelse med de tre indendørs faciliteter, hvoraf anlægget i Esbjerg støttes med 3 millioner.

Realiseringen af de tre nye GAME StreetMekkaer gennemføres i et partnerskab mellem Realdania, TrygFonden og Nordea-fonden. Gadeidrætsorganisationen GAME, der arrangerer gadeidræt i 32 boligområder rundt i Danmark og står bag idé og drift af det første GAME StreetMekka i København, bidrager med sparring og kvalificering til processen. GAME skal efterfølgende stå for driften af de nye GAME StreetMekkaer på baggrund af driftsaftaler med de udvalgte kommuner. Aktiviteterne vil blive arrangereret i samarbejde med lokale gadeidrætsorganisationer.

GAME StreetMekka Esbjerg forventes at åbne i efteråret 2015.

KONTAKT
Esbjerg Kommune: Borgmester, Johnny Søtrup, T: 2724 1200.
Esbjerg Kommune: Kultur & Udviklingschef, Mads Stendorf, T: 7616 1811
Realdania: Programchef, Marianne Kofoed, T: 3286 5211  
TrygFonden:  Evalueringschef, Dorte McGugan Pedersen, T: 4526 0807
Nordea-fonden: Kommunikationschef, Tine Wickers, T: 2840 8480
GAME: Direktør, Simon Prahm, T: 2728 8160
GAME: Udviklingschef, Mikkel Gjelstrup, T: 4057 5557

Læs mere: gamedenmark.org/gamestreetmekka/

GAME er en dansk baseret non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur. Med de unge som drivkraft afholder GAME åbne træninger på gadeplan i basket, dans, fodbold og parkour i udsatte boligområder i Danmark og Libanon. Målet er at sænke tærsklen til idrætsdeltagelsen, så flere kan komme med i legen og fællesskabet på asfalten.

I 2010 åbnede GAME i samarbejde med Københavns Kommune huset GAME København. Her kan byens unge dyrke gadeidrætten indendørs i uformelle rammer året rundt. Huset har døgnåbent og medlemspriserne er lave, så alle har mulighed for at være med.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s