GAME Ledelsesberetning 2013

Af: Vibeke Frank (Formand i GAME) og Simon Prahm (Direktør i GAME)

2013 var året, hvor GAM3 blev til GAME. Med det nye navn fik vi også en ny samlende identitet for de mange forskellige aktiviteter på asfalten. Tre-tallet forsvandt og dermed den stærke reference til en enkelt sportsgren – nemlig 3-mod-3 street basket.

Blot et år efter fejringen af organisationens 10 års jubilæum vidner dette om et mod og en vilje til udvikling. Men det skal også ses som et udtryk for, at der lyttes til de brugere, som gennem årene har givet udtryk for, at den maskuline afgrænsende identitet ikke har inkluderet dem.

Ledelsesberetningen blev præsenteret ved GAME's årsmøde 25. marts 2014 i GAME København.
Ledelsesberetningen blev præsenteret ved GAME’s årsmøde 25. marts 2014 i GAME København.

En ambitiøs målsætning
Fremadrettet er det målet at skabe større synergi mellem aktiviteterne og at GAME bliver kendt for at få flere med i legen på asfalten. GAME er ikke bare for de udvalgte udsatte, men for alle uanset hvor man kommer fra og hvilken gadeidræt, man måtte være bidt af.

En så ambitiøs målsætning kan kun realiseres med et dedikeret team af frivillige og stærke samarbejdspartnere inden for de forskellige gadeidrætsdiscipliner. Sammen kan vi sænke tærsklen til idrætsdeltagelsen og frigøre gadens potentiale for positive, kreative og sunde fællesskaber. Med bæredygtighed, inklusion og innovation som centrale værdier vil måden vi arbejder på ligne den vi kender fra tidligere år.

Evaluering fra SDU
I det forgangne år, landede den længe ventede evaluering fra Syddansk Universitet. Evalueringen går tæt på GAME’s aktiviteter i de udsatte boligområder og viser, at programmet rammer plet i forhold til rekruttering og fastholdelse af deltagerne, at de unge opfatter GAME’s aktiviteter som både relevante og meningsfulde, samt at kun 45 % af deltagerne både har en mor og en far, som er aktive på arbejdsmarkedet.

Derudover indikerer hele 72 % af deltagerne, at de synes ’super godt’ om aktiviteterne og sidst men ikke mindst viser undersøgelsen, at omkring halvdelen af de unge, som ikke i forvejen dyrkede idræt, bliver idrætsaktive i anden sammenhæng ved siden af GAME.

Flere deltagere på gadeplan
Vores egen monitorering viser, at det samlede deltagerfremmøder på gadeplan er steget til 20.197 (2012: 16.074), men at deltagergennemsnittet i 2013 udviste et fald og nu ligger på 9,3 (2012: 10,9). Dette skal ses som et udtryk for, at fordoblingen af antallet af boligområder til 32 har givet flere fremmøder, men at aktiviteterne mange af de nye steder har taget tid at løbe i gang.

Effekten af de unge nyuddannede Playmaker-instruktører forventes i 2014 at slå igennem og løfte den gennemsnitlige deltagelse op over 10 igen, hvor den bør ligge. Monitoreringen viser også, at den vigtige fastholdelse af frivillige er steget for tredje år i træk og ligger nu på 35 % (2012: 24 %).

Vibeke Frank præsenterer ledelsesberetningen
Vibeke Frank præsenterer ledelsesberetningen

Psykosocialt udsatte unge
2013 var også året, hvor StreetMekka blev til GAME København. Med en ny spændende profil som leder af huset blev de gode takter fortsat og det årlige besøgstal på 41.030, svarende til 112 besøg om dagen, vidner om en vækst på 9 % sammenlignet med året før. Blandt brugerne er unge fra fem forskellige døgninstitutioner, som med projektet ”Gadeidræt for psykosocialt udsatte unge” har prøvet kræfter med asfalten.

Projektet har kørt et par år og viser i midtvejsevalueringen fra 2013 nogle yderst positive resultater. Her svarer hele 83 % af de unge, at de i dag dyrker mere idræt end før og flere af dem har tilmed taget skridtet, og er begyndt på egen hånd at stille hold til de månedlige Friday Jams.

Huset har med andre ord mange kvaliteter. Det blev officielt anerkendt i Køln i oktober, hvor huset blev præmieret med organisationens første internationale pris – IAKS-prisen. Prisen er det tætteste man kommer på en OL medalje i idrætsarkitektur.

Flere midler til at skabe effekt for
Fra et økonomisk synspunkt, har GAM3 igen i år oplevet et løft. Omsætningen har samlet set været på 13,6 millioner kroner, hvilket svarer til en vækst på 19 % (2012: 22 % vækst). Her er det for tredje år i træk særligt de private fonde, som har været med til at øge omsætningen.

Det har muliggjort et øget forbrug på aktiviteterne og projektledelsen af disse i både Danmark og Libanon. Fondenes direkte aktivitetsstøtte på knapt 5 millioner kroner er yderligere blevet suppleret af en flot bevilling på 45 millioner kroner fra Realdania og TrygFonden. Disse midler vil over de kommende to år blive anvendt til etablering af tre nye indendørsfaciliteter placeret i landets forskellige regioner.

Etableringen vil ske i tæt samarbejde med værtskommunerne og det lokale gadeidrætsmiljø. Esbjerg er i den forbindelse blevet udvalgt som den første by, der vil få revitaliseret en gammel udtjent lokomotivremise fra 1870 efter de lokale unges ønsker og gadedrømme.

På GAME’s vegne vil vi gerne takke vores mange frivillige, donorer, samarbejdspartnere, instruktører og medarbejdere, som har vist opbakning, engagement og gejst i et turbulent år med introduktionen af en ny samlende identitet. Jeres indsats i det forgangne år har været til stor inspiration og har varmet derude på asfalten.

We Love Asphalt!

Hele årsrapporten inkl. ledelsesberetning kan læses her.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s