Halvering af isprisen gør en forskel for Somaliland

Kom med på tur til Fair Fishing i Somaliland, hvor din udsendte har fået en rundvisning af Said Hussein og følt sig stolt over at være dansker


Man skulle tro, at en halvering af prisen på is var en god nyhed for alle børn med en sød tand
. Men i dette tilfælde, er det noget, som har positive konsekvenser for en hel nation. Isen der er tale om er nemlig frossen vand, som bliver brugt til at holde friskfanget fisk kolde i havnebyen Berbera, to timers kørsel fra Somalilands hovedstad Hargeisa. Ligesom man gør de fleste andre steder i verden, hvor man har en fiskeindustri.

Problemet i Somaliland har været, at fiskeribranchen stort set har været ikke-eksisterende siden borgerkrigen (1988-1993). Her blev bådene og infrastrukturen ødelagt. Fiskeriet var ellers kommet godt i gang efter at den somaliske regering i samarbejde med det internationale samfund havde opstartet sektoren i årene efter den første store hungersnød i 1977.

En af de væsentligste årsager til at fiskeindustrien har haft vanskeligt ved at komme i gang efter borgerkrigen, er at prisen på strøm er over 1 dollars pr. KWH – eller ca. fire gange så meget som i Danmark. Intet sted i verden er den dyrere. Og strøm, ja det skal man bruge i store mængder for at producere is til at holde fiskene kolde, så de kan blive solgt i hovedstaden og resten af landet.

Den dansk-somaliske organisation Fair Fishing har siden 2013 været med til at opbygge fiskeribranchen i Somaliland. Organisationen blev startet på en ide fra Jacob Johansen i lyset af det dengang stigende pirateri ud for Afrikas Horn.


I dag er det med 100 både og 45 aktive fiskeripartnere lykkedes at få fiskeriet i Berbera på fode. Med 6 frysecontainere doneret af Mærsk, er prisen på is blevet halveret. En nylig effektmåling fra Nordic Consulting Group (NCG, 2015) viser desuden, at efter man er begyndt at fabrikere og sælge fiskeudstyr (net, kroge, etc.) som en del af projektet, er fiskernes indtjening steget med hele 60 %.

Og hvad har alt dette så med pirateri at gøre? Jo, ved at styrke mulighederne for at skabe et livsgrundlag på lovlig vis, begrænses piraternes rekrutteringsmuligheder. Hvorfor blive pirat og risikere liv og lemmer, når man kan tjene gode penge på at være sin egen lykkes smed som fisker? Fair Fishing viser vejen.

Advertisements

GAME Somaliland er måske på vej

GAME_Somaliland_05

Du tænker sikkert to ting. For det første, at det da hedder Somalia og ikke Somaliland. Og for det andet, at hvis ikke det er verdens dårligste ide, så er det nok en af verdens farligste ideer, at etablere et initiativ inspireret af amerikansk storbykultur lige netop her.

For at starte med den første. Ja, ifølge verdenssamfundet, er Somaliland ikke anerkendt som et land, men blot den nordlige del af Somalia. Men efter at landet i 1991 erklærede sig en selvstændig republik, er det lykkedes at skabe en positiv udvikling, som bl.a. har medført en ende på den borgerkrig (1986-1993), som stadig raser i Somalia. Det er lykkedes at samle de 10 forskellige klaner, som dominerer regionen i en samlingsregering. Det har været medvirkende til, at der ikke har været terrorangreb i Somaliland siden 2008. Udfordringerne i dag er i højere grad de store ungdomsårgange og den høje ungdomsarbejdsløshed. Hele 70 % af landets befolkning er under 30 år og mellem 68-75 % (afhængigt af kilden) anslås at være arbejdsløse.

To mænd snakker under 'Hargeisas blomster' - de allesteds værende plasticposer i træer og buske. Poserne er netop blevet forbudt af samme grund, men der går nok et par år før den sidste blomst er væk.
To mænd snakker under ‘Hargeisas blomster’ – de allesteds værende plasticposer i træer og buske. Poserne er netop blevet forbudt af samme grund, men der går nok et par år før den sidste blomst er væk.

Og det leder videre til det andet – nemlig kriminaliteten. Manglen på muligheder skuber i disse år et stigende antal unge ud i kriminalit. Den senere tid, har der været et øget antal bandeskyderier i hovedstaden Hargeisa, hvor op mod en million af landets 3,5 millioner indbyggere bor. Politiet har forsøgt at slå hårdt ned, hvilket har resulteret i at en blot 11 årig dreng for nyligt blev skudt af politiet. Selvom skalaen er langt mindre, leder episoderne tankerne hen på Rio De Janeiros “Death Squads”. Blandt de unge, som ikke ønsker at blive “thugs” vælger nogle at tage flugten mod Europa i håb en bedre fremtid. Andre søger religionen i en af de 400 moskeer Hargeisa rummer. Og de mest rodløse unge tiltrækkes af den islamistisk gruppe Al Shabaab, som for nyligt stod bag et angreb mod et kenyansk universitet i byen Garissa, hvor 147 personer døde.

Der er derfor akut behov for at forbedre mulighederne for landets ungdom, hvis ikke en ungdom og med dem Somalilands positive udvikling skal tabes på gulvet. Det ville selvfølgelig være fantastisk, hvis man kunne skabe jobs for de mange arbejdsløse unge over natten, men dette gøres jo sjældent med et trylleslag. Men efter at have været i landet i tre dage, er det oplevelsen, dette måske ikke bliver nødvendigt. Der er nemlig masser af livsglæde og handel overalt hvor man kommer frem. Den uformelle økonomi blomstrer i alle retninger og det hele er ikke så modløst, som det måske lyder. Men der er behov for flere små og mellemstore virksomheder (SMEs), som andre steder på kontinentet har stor succes med jobskabelse og som bidrager til den officielle økonomi. Dette skal til for at styrke skoler, hospitalsvæsen, etc.

Mange afrikanere, som i en hel eller halv generation har levet i Europa og USA vender i disse år tilbage og starter virksomheder op. Men hvorfor er det succesfulde diasporaer, som skal drive udviklingen? Hvorfor kan Somalilands unge ikke være drivere på udviklingen? Og her kan GAME måske bidrage med noget. For lederskab, ligestilling, teamwork og troen på at hårdt arbejde kan føre til noget, er netop nogle af de ting, som sporten kan lære de unge. For ikke at nævne modet til at drømme.

Hargeisa har kun få egnede områder til leg og boldspil.
Hargeisa har kun få egnede områder til leg og boldspil.
I Somaliland er der kun få basketballbaner. Og de der er, er oftest aflåst som denne.
I Somaliland er der kun få basketballbaner. Og de der er, er oftest aflåst som denne.

Med de seneste dages forhandlinger med Ministry of Youth, Sport and Tourism er der ved at falde en aftale på plads mellem ministeriet og GAME. Første skridt for GAME Somaliland vil være at etablere faciliteter til gadesport. Andet skridt vil være at uddanne de unge instruktører og rollemodeller som med sporten kan skabe sociale forandringer. Og med den rette partner inden for entreprenørskab, kan udvalgte unge med viljen og evnerne blive klædt på til succes uden for banen med egne virksomheder. Som europæere hverken kan vi eller skal vi redde Afrika. Men vi kan hjælpe Afrikas ungdom med at redde sig selv. Eller som Somaliland National Youth Organization siger – Together we can make a difference!

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑