En hyldest til gadens sejeste piger og drenge

Image
Billedtekst: Maja Panduro, Hassan Al-Rahimy, Simon Prahm

Her kan du læse min tale til de stolte Playmakers, som fik overrakt diplomer 4. oktober 2013:

Kære Playmakers. I dag graduerer I som GAM3 Playmakers efter at have bestået de tre undervisningsmoduler og en praktik på gadeplan. Her i GAM3 HQ skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi var meget i tvivl om hvordan det ville gå. Ville “Hold 2” blive et 2. hold sammenlignet med de Playmakers, som modtog diplomer her i StreetMekka for et år siden? Vores frygt var, at vi havde drænet asfalten for gadeidrætsensusiaster og ville få svært ved at finde 50 egnede kandidater. Heldigvis tog vi fejl.

Undervejs har der været en stor udskillelse. I alt søgte 80 ansøgere om at komme med på programmet. 64 fik en plads på uddannelsen og startede i slutningen af januar 2013. 12 røg fra før praktikken og otte har endnu ikke bestået deres praktik. Det betyder, at der i dag er 44 får diplom.

Jeg har selv haft fornøjelsen af at deltage i nogle af jeres camps og har været overrasket over hvor mangfoldig en gruppe I er – noget I også selv har fremhævet undervejs i forløbet.

Image

F.eks. Vinh Nguyen, 18, Rising (Odense):
”At møde nye mennesker. Vi er så vidt forskellige, men respekten for hinanden har været god. Jeg føler, at så underlig som jeg er, så har folk accepteret det alligevel. Åbenhed, tryghed, venskab og humor har bl.a. været central for mig.”

eller Santi Oscar Hostrup, 19, Holtbjerg (Herning):
”Det bedste har været at møde alle de inspirerende unge mennesker, der ligesom mig brænder for at hjælpe andre og gøre en forskel.”

og Farheen W. Moughal, 18, Avedøre (Hvidovre):
”Personligt kan jeg tage alt det jeg har lært under uddannelsen med mig og prøve at gøre en forskel i mit eget boligområde, så de unge herfra også kommer væk fra kriminaliteten og i stedet bruger deres tid på noget sjovt.”

Men nogle har også givet udtryk for, at det ikke alt sammen har været lige let.

”Det sværeste for mig som dansker, hvis gymnasieklasse også er pæredansk, har været at sætte mig ind i de andres sted med anden nationalitet/kultur. I starten vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige i frygt for at krænke nogen. Men jeg har lært, at mennesker er ens, lige meget hvor man kommer fra.”

Ingen tvivl, om at I på det personlige plan er vokset siden vi første gang mødtes her i huset for knapt 10 måneder siden. Men I har også hjulpet os med at vokse, ved at levere en mærkbar og konkret indsats på gadeplan for at skabe inklusion, øge sundheden og forebygge kriminalitet. Med jeres hjælp, er det lykkedes at øge indsatsen fra 17 til 32 boligområder i hele landet – fra Sønderborg i syd til Aalborg i nord. Og helt konkret har I sat jeres fingeraftryk på 217 af de i alt 1.274 træninger, som GAM3 har afholdt i udsatte boligområder i år.

Ved de træninger, har I været håndgribelige rollemodeller, som deltagerne i særlig grad har kunnet relatere til. Fordi I er tættere på målgruppen aldersmæssigt end mange af vores andre instruktører. Men også fordi mange af jer bor i de samme områder, som deltagerne og dermed er synlige på en helt anden måde, end de instruktører, som kommer ude fra.


Et nyt program

Vores vision er, at nå ud til endnu flere børn og unge, som i dag ikke er del af et aktivt fritidsliv. Det vil vi gøre, ved at øge jeres engagement og ansvarsområde de kommende år. Hvor det i dag er 20 % af træningerne, som I er involveret i, så er det målet, at det om to år vil være 80 % af træningerne, som får glæde af jeres indsats.

Den øget indsats er nødvendig, da nye tal viser, at antallet af fattige børn er steget markant gennem de sidste 10 år. Og her er det særligt børn af forældre med anden etnisk baggrund, som er hårdt ramt. Mens der i årene med økonomisk krise er sket en fordobling af antallet af fattige børn med dansk baggrund, så er der samtidig sket – og hold godt fast – en femdobling af antallet af fattige børn med anden etnisk baggrund.

Da vi ved, at økonomiske barrierer er noget af det, som spiller ind, når vi snakker om børns idrætsdeltagelse, så kræver udviklingen, at der bliver skabt flere fleksible, lettilgængelige og billige alternativer på gadeplan, hvis ikke vi skal tabe en stor gruppe fremtidige borgere på gulvet.

Udover at vi håber, at I vil være med til at styrke indsatsen i de områder, hvor vi allerede er til stede, så er det også vores håb med det nye program, at vi kan slippe jeres virkelyst fri og få samværet omkring idrætten på asfalten til at blomstre op, overalt hvor viljen og engagementet er tilstede.

Målet er, at etablere lokale GAM3 foreninger, som kan danne en lokal og bæredygtig ramme omkring aktiviteterne. Og det er særligt her vi håber, at I vil være med som instruktører og frivillige ledere. Programmet hedder GAM3 Playmaker, fordi det netop er jeres ressourcer, vi ønsker at trække på.

I dag får I diplomer, roser og kasketter. Næste skridt bliver at udbrede legen på asfalten. Uanset om I vælger at gøre det som GAM3 instruktører, frivillige, eller som gadeaktivister, som selv stamper noget op af jorden i et områder, hvor der ikke tidligere har været aktiviteter, så er vores fornemmeste rolle, at bakke jer op, så vi sammen kan nå nye højder.

Kun døde fisk svømmer med strømmen. Lad derfor kreativiteten råde, når I skal ud og sætte aktiviteter i gang i jeres lokalområde – i samarbejde med vores partnere og engagerede korps af frivillige og instruktører i GAM3

Advertisements

Unge i Horsens får nyt gadeidrætsanlæg

Unge i Horsens får nyt gadeidrætsanlæg

Torsdag den 20. september åbner et nyt gadeidrætsanlæg for unge i Horsens. Anlægget ligger på Hybenvej og er ét af i alt otte anlæg, som organisationen GAM3 og Realdania lige nu realiserer i hele landet. Formålet er ikke kun at få de unge til at dyrke mere motion, men også at bruge gadeidræt som redskab til at forbedre samvær og integration blandt unge i udsatte boligområder

Robuste, formstøbte og enkle moduler i beton og stål, der kan kombineres og farvelægges på et utal af måder – og både bruges til leg, sport og til ”at kigge på”. Det er konceptet bag nye gadeidrætsfaciliteter, der nu skal få flere unge i udsatte boligområder til at bevæge sig mere til hverdag.

Modulerne er udviklet af Primus Arkitekter i tæt samarbejde med Realdania og GAM3 samt PingOut-bordtennis og parkour-specialisterne Street Movement. I Horsens har Sundparkhallen, Andelsboligforeningerne Beringsgaard og Odinsgaard samt Horsens Kommune banet vejen for at realisere projektet.

Torsdag den 20. september kl. 17.00 indvier formand for kulturudvalget Andreas Boesen det opgraderede gadeidrætsanlæg på Hybenvej. Før snoren til anlægget klippes vil Mikkel Selmar, projektleder i GAM3, introducere.

Derefter er der danseopvisning med pigerne, som fast deltager i GAM3’s træning i Sundparken. Opvisningen bliver efterfulgt af en åben 3-mod-3 basketurnering i Sundparkhallen. Aktiviteterne er en del af organisationens fireårige ”Your GAM3” program. Her bliver særligt udvalgte unge fra boligområderne uddannet som ”PlayMakers” og vil selv kunne igangsætte gadeidræts-aktiviteter til glæde for andre unge i området.

”Det har været både inspirerende og bekræftende at opleve den entusiasme, som det første hold af PlayMakers har udvist. De er yderst motiveret for at tage de nye faciliteter i brug og give deres egen bevægelsesglæde videre til yngre søskende og naboer fra boligområdet. Med kombination af de unges energi og de nye gadeidrætsanlægs robuste karakter, er der tale om en nytænkning, som fremover vil sætte nye standarder for forankringen af græsrodsinitiativer på gadeplan,” fortæller GAM3’s direktør og medstifter, Simon Prahm.

”Gadeidrætsanlæggene er et fint eksempel på, hvordan man med enkle og gennemtænkte fysiske elementer kan skabe gode rammer for et sted at mødes og udfolde sig sammen. Forventningen er, at bedre faciliteter til gadeidræt ikke kun vil gavne de unge, som bruger dem. Det vil også kunne give mere liv i de udsatte boligområder, fordi aktiviteten ikke gemmes væk som i en traditionel sportshal. Det gør, at gadeidrætten kan bidrage positivt til hele boligområdet,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

“Det har været et spændende udviklingsforløb og vi glæder os meget til at se, hvordan det nye byrum bliver indtaget, både af den arrangerede træning og i det daglige liv. Vi håber, at de nye byrum med deres varierede og uformelle opholdsmuligheder vil blive modtaget som en inkluderende social ramme om de fysiske aktiviteter,” siger David Bülow, partner i Primus arkitekter.

GAM3 er en dansk baseret non-profit organisation, som gennem de sidste 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. På gadeplan har GAM3 over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre.

Unge fra udsatte boligområder kan selv

Unge fra udsatte boligområder kan selv

I denne weekend samles 125 unge fra hele landet i den gode sags tjeneste. Anledningen er den årlige uddannelsesweekend, som skal klæde deltagerne på til at igangsætte gadeidrætsaktiviteter i 17 af landets udsatte boligområder. Men hvor det tidligere år hovedsageligt har været velstillede unge i midten af tyverne, som har meldt sig som trænere og frivillige, har gruppen i år fået et nyt islæt. Med hjælp fra 40 unge i alderen 15-21 år og bopæl i et af de udsatte boligområder, er gruppen kommet et stort skridt tættere på den virkelighed, de skal forsøge at inspirere til mere bevægelse.

Det er første gang, at nonprofit organisationen GAM3, som står bag aktiviteterne, målrettet uddanner unge fra udsatte boligområder til at udfylde rollen som gadeidrætsinstruktører. Weekenden vil have fokus på gadeidrætterne street basket, street soccer, hiphop dans og street fit (fitness på gadeplan), suppleret med workshops omkring lederskab og socialt entreprenørskab. Tanken er at udnytte de potentialer, som de unge rummer, på trods af boligområdernes ofte dårlige ry. For disse unge PlayMaker-aspiranter vil weekenden markere afslutningen på et uddannelsesforløb, som de har deltaget i siden efteråret 2011.

”Det har været overvældende at opleve den entusiasme, som det første hold af PlayMakers har lagt for dagen. Målet er at motivere dem til at gå ud og gøre en indsats for andre børn og unge i deres boligområde. Dette tror jeg er en af de bedste måder at forankre gadeidrætsaktiviteterne på i det lange løb. Heldigvis er PlayMaker-rekrutteringsgrundlaget stort, da hele 58 % af vores deltagere i gadeidrætstræningerne svarer, at de på et tidspunkt godt kunne tænke sig at blive trænere”, fortæller GAM3’s direktør og medstifter, Simon Prahm.

Efter weekenden venter der PlayMakerne en praktik med gadeidræt i eget boligområde hen over sommeren. Her vil de nyuddannede PlayMakers få mulighed for at prøve den tillærte viden af i praksis under kyndig støtte fra en erfaren instruktør. Først efter endt praktik vil de kunne kalde sig certificerede PlayMakers og være klar til at indgå i GAM3’s team af frivillige og instruktører, som året rundt koordinerer idrætsaktiviteter for boligområdets øvrige børn og unge.

”Som PlayMaker håber jeg, at kunne skabe muligheder for andre børn og unge i mit boligområde. Det er vigtigt, at skabe de her muligheder, fordi det vil højst sandsynligt mindske kriminaliteten, når børnene har noget, at tage sig til”, fortæller den 16-årige PlayMaker-aspirant Dennis Tran fra Brøndby Nord. ”I mit kvarter er der meget kriminalitet, og jeg vil gerne prøve at gøre en forskel i mit boligområde”, supplerer 15-årige Amal Messaoudi fra Aalborg Øst.

Boot Campen afholdes lørdag 24. og søndag 25. marts i StreetMekka, på Enghavevej 82 D, 2450 København SV

Yderligere information, kontakt venligst:
Simon Prahm, direktør i GAM3. Tlf. 2728 8160. E-mail: simon@GAM3.dk

GAM3 er en dansk baseret non-profit organisation, som gennem de sidste 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. På gadeplan har GAM3 over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑