Åbent brev til Kulturministeren

Åbent brev til Kulturministeren

Er Danmark ved at få en ny progressiv idrætspolitik? Måske. Kulturministeriet har lagt en udredning om idrættens økonomi og struktur på Folketingets bord. I Jyllands Postens dækning af de aktuelle forhandlinger på Christiansborg om dette oplæg, lægges der op til, at “et nybrud i dansk idræt” er på vej. Dette er måske at tage munden for fuld?

De to største og ældste idrætsorganisationer – DGI og DIF – er nemlig godt i gang med at forpurre nybruddet til fordel for en fastfrysning af status quo. Deres veltrænede lobbymaskiner har haft succes med at sprede rygter i medierne og på Christiansborg om at gadeidrætten skulle være kommerciel. Faktuelt forkert. Samtlige initiativtagere til en national platform for gadeidræt er organiseret som non-profit foreninger med en stærk kommunal forankring.

Med en årlig statsstøtte fra tipsmidlerne på over en halv milliard kroner er DIF og DGI ubestridt de mest begunstigede i dansk idræt. Til sammenligning får gadeidrætten 0 kroner fra tipsmidlerne. Det ville derfor klæde de to meget store organisationer at have format til at give plads til nytænkning, der støtter den stigende andel af danskerne, som vælger at dyrke idræt uden for de traditionelle strukturer. Aktuelt dyrker 22 pct. idræt i foreninger, mens 50 pct. dyrker udendørs-idræt på egen hånd.

Gadeidrætten har gennem de sidste 10 år bevist sit værd, og rummer et stort potentiale i forhold til at nå den yngre og fysisk mindre aktive del af de, som ikke er en del af DIF og DGI. Med bedre koordinering på tværs af kommunerne og gadeidrættens aktører, vil det være muligt at skabe et vækstlag for dansk idræt. Dette vil være et frisk pust i et foreningsliv, som i stigende grad har svært ved at rumme dem, som ikke lige passer ind. Den traditionelle idræt er godt i gang med at udvikle sig til en lukket klub for middelklassen og kun 3,6 pct. af medlemmerne i DGI kan prale af at have en anden kultur med i bagagen. Der er således langt op til de 10 pct., som indvandrerne udgør af den samlede befolkning. Til sammenligning har 66 pct. af deltagerne i GAME´s aktiviteter i gadeidræt anden etnisk baggrund end dansk, samt en tilsvarende høj andel af de frivillige, som muliggør aktiviteterne i 32 boligområder fordelt over hele landet. En evaluering fra Syddansk Universitet bekræfter værdien af disse aktiviteter, og peger på, at fire ud af 10 af dem som er inaktive når de møder op, bliver aktive via gadeidrætten.

Vi er dybt skuffede over, at DGI og DIF for egen vindings skyld, tilsyneladende kaster sig over små og økonomisk meget svage foreninger. Vi håber ikke, at kulturministeren eller ansvarlige politikere vil lade sig påvirke til endnu engang at forbigå de medlemsmæssigt succesfulde foreninger, som bl.a. står bag gadeidrættens fælles platform. Støtte til vores frivillige arbejde vil styrke mangfoldigheden og begrænse idrættens sociale slagside.

Når forhandlingerne i Kulturministeriet genoptages på onsdag tror vi på, at der er politisk vilje til at give Danmark den progressive idrætspolitik, som det høje støtteniveau giver plads til. Vi håber derfor, at JP får ret i sin profeti om, at der kommer et nybrud i dansk idræt.

GAME er en dansk baseret non-profit organisation, som i mere end 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. GAME arrangerer aktiviteter i 32 udsatte boligområder over hele Danmark. På gadeplan har organisationen over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre. I 2010 slog GAME i samarbejde med Københavns Kommune portene op for GAME København et hus for gadeidrætten, hvor de unge i københavnsområdet kan dyrke deres passion for den uformelle idræt året rundt.

Med venlig hilsen,

Vibeke Frank
Formand i GAME

Advertisements

StreetMekka vinder olympisk medalje i idrætsarkitektur

StreetMekka vinder olympisk medalje i idrætsarkitektur

Gadeidræt og asfalt er normalt ikke noget, man
forbinder med arkitekturpriser. Men nu har gadeidrætsfaciliteten StreetMekka
modtaget international anerkendelse i form af en IAKS pris – det nærmeste man
kommer en OL-medalje for idrætsfaciliteter.

IAKS priserne uddeles af den Internationale Olympiske Komité (IOC), den
Internationale Paraolympiske Komité (IPC) og den Internationale Organisation
for Sport og Fritidsfaciliteter (IAKS). StreetMekka er blevet belønnet med en
såkaldt særpris, der gives til bemærkelsesværdigt design og projekter med
særlig eksempelværdi.

StreetMekka i København er tegnet af BBP Arkitekter og udviklet i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, der også har støttet etableringen af StreetMekka sammen med Københavns Kommune. Gadeidrætsfaciliteten drives af non-profit organisationen GAM3, som arbejder
for at gøre gadeidræt og streetkultur tilgængeligt for alle, med særligt sigte
på at fremme sundhed samt skabe inklusion og social progression blandt børn og
unge.

GAM3 er i samarbejde med Realdania og TrygFonden i gang med at udbrede det
prisbelønnede StreetMekka-koncept til resten af landet. Konsortiet forventer at
kunne offentliggøre de tre nye StreetMekka byer i løbet af efteråret.

GAM3 er en dansk baseret non-profit organisation, som i mere end 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. I 2013 arrangerer GAM3 aktiviteter i 32 udsatte boligområder over hele Danmark. På gadeplan har organisationen over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre. I 2010 slog GAM3 i samarbejde med Københavns Kommune portene op for den første indendørs gadeidrætsfacilitet – et StreetMekka – hvor de unge i københavnsområdet kan dyrke deres passion for den uformelle idræt året rundt.

Sønderborg indvier nyskabende anlæg til gadeidræt

Sønderborg indvier nyskabende anlæg til gadeidræt

Gode faciliteter til gadeidræt hjælper ikke kun unge til at dyrke mere motion. Det fremmer også integrationen og samværet blandt unge i udsatte boligområder. Det ved man i Sønderborg, Brøndby, Rødovre, Næstved, Horsens og Herning. Torsdag 6. september sættes fart på processen, når det femte anlæg i Sønderborg bliver indviet – ud af i alt otte gadeidrætsanlæg i hele landet. Anlæggene er resultatet af et samarbejde mellem organisationen GAM3 og Realdania.

Robuste, formstøbte og enkle moduler i beton og stål, der kan kombineres og farvelægges på et utal af måder – og både bruges til leg, sport og til ”at kigge på”. Det er konceptet bag de nye gadeidrætsfaciliteter, der nu skal få flere unge i udsatte boligområder til at bevæge sig mere i det daglige. Modulerne er udviklet af Primus Arkitekter i tæt samarbejde med Realdania og GAM3 samt PingOut-bordtennis og parkour-specialisterne Street Movement. Lokalt har Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune muliggjort realiseringen af projektet.

Torsdag den 6. september kl. 15.00 indvier formand for sundhedsudvalget Jesper Rosanes det opgraderede gadeidrætsanlæg på Søgræsvej. Før snoren til anlægget klippes vil Tilde Kjær Kristensen (projektleder i GAM3), Benny Ketelsen (formand for boligafdelingens bestyrelse) og Jesper Rosanes sige et par ord.

“Der findes ikke noget tilsvarende i Sønderborg og omegn, hvor børn og unge kan udfordre egne bevægelser og fysiske formåen på samme måde. Nu hvor ’Den gode omvej’ ligger lige op til anlægget, er der en god chance for at flere unge finder vej. Det ville være herligt og kan medvirke til at styrke interaktionen og samværet imellem børn og unge på tværs af byen” udtaler Anne-Marie Wolff, boligsocial koordinator i Sønderborg Andelsboligforening.

Når først det røde bånd er blevet klippet vil der være parkour workshop efterfulgt af GAM3 træning i Street Basket og Street Dance for de fremmødte børn og unge. Ved Parkour workshoppen vil man kunne møde Sami El-Hindi, som er blandt Danmarks bedste parkourudøvere. Aktiviteterne er en del af organisationens fireårige ”Your GAM3” program. Her bliver særligt udvalgte unge fra boligområderne uddannet som ”PlayMakers” og vil selv kunne igangsætte gadeidræts-aktiviteter til glæde for andre unge i området.

”Det har været både inspirerende og bekræftende at opleve den entusiasme, som det første hold af PlayMakers har udvist. De er yderst motiveret for at tage de nye faciliteter i brug og give deres egen bevægelsesglæde videre til yngre søskende og naboer fra boligområdet. Med kombination af de unges energi og de nye gadeidrætsanlægs robuste karakter, er der tale om en nytænkning, som fremover vil sætte nye standarder for forankringen af græsrodsinitiativer på gadeplan,” fortæller GAM3’s direktør og medstifter, Simon Prahm.

”Gadeidrætsanlæggene er et fint eksempel på, hvordan man med enkle og gennemtænkte fysiske elementer kan skabe gode rammer for et sted at mødes og udfolde sig sammen. Forventningen er, at bedre faciliteter til gadeidræt ikke kun vil gavne de unge, som bruger dem. Det vil også kunne give mere liv i de udsatte boligområder, fordi aktiviteten ikke gemmes væk som i en traditionel sportshal. Det gør, at gadeidrætten kan bidrage positivt til hele boligområdet,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

Yderligere oplysninger
Astrid Bruus Thomsen, projektleder, Realdania, T: 70 11 66 66
Simon Prahm, direktør, GAM3, T: 70 20 83 23/27 28 81 60
David Bülow, partner, Primus arkitekter, T: 28 58 38 72
Anne-Marie Wolff, boligsocial koordinator, Sønderborg Andelsboligforening, T: 2687 3434

Praktisk information:
Tidspunkt: Torsdag den 6. september kl. 15:00-18:30
Sted: Multibanen på Søgræsvej, 6400 Sønderborg

Program for indvielsen:
15:00-15:30                      Indvielse af gadeidrætsanlægget
15:30-18:30                        Træning og workshops

FAKTA:

Økonomi
Realdania støtter ”Your GAM3” med 2,7 mio. kr. Anlægget i Sønderborg har kostet 300.000 kr. at etablere. Hertil skal lægges rådgivningsydelser, som samlet for alle otte boligområder beløber sig til 240.000 kr.

Om GAM3
GAM3 har siden 2002 har haft stor succes med at organisere gadeidræt blandt unge mellem 10-18 år. De unge, som frivilligt dyrker idræt gennem organisationen, kommer især fra udsatte boligområder. En gruppe, der typisk ellers ikke deltager i organiseret idræt i traditionelle klubber og foreninger. GAM3 uddanner også de unge til instruktører og ambassadører for gadeidræt i deres lokale boligområde – for på den måde få andre unge med på vognen. Midlerne til GAM3s arbejde kommer blandt andet fra Social- og Integrationsministeriets SATS-pulje samt involverede kommuner og boligselskaber, som frem til 2014 har bevilget 15,2 mio. kr. til organisationen. Læs mere på http://GAM3.dk

Om Primus arkitekter
Primus arkitekter er grundlagt i 2008 af David Bülow. Tegnestuen arbejder blandt andet med indretning af byrum med fokus på uformelt ophold og social interaktion. For eksempel står de bag de midlertidige byrum på Carlsberg. Læs mere på http://primus.nu

GAM3 er en dansk baseret non-profit organisation, som gennem de sidste 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. På gadeplan har GAM3 over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre.

Lokale unge skal i oplæring på gaden

Lokale unge skal i oplæring på gaden

I denne uge begynder GAM3’s sæson med gadeidrætsaktiviteter over hele landet. Samtidig skal unge mellem 15 og 21 år fra udsatte boligområder i praktik for på længere sigt selv at kunne træne andre unge i gadeaktiviteterne.

Der er efter et langt vinterhalvår uden træninger en stor lyst hos de lokale unge til igen at dyrke gadeidræt, og derfor begynder gadeaktiviteterne allerede i midten af april i år. Det er første gang at non-profit organisationen GAM3 igangsætter gadeaktiviteterne i boligområdet så tidligt på året. Og det er ikke kun de unge, som nyder godt af dette. Undersøgelser viser, at idrætten både hjælper de unge med at få opbygget en positiv identitet, samtidig med at boligområdets øvrige beboere får et mere nuanceret og anerkendende syn på de unge.

Netop de unges potentiale ønsker GAM3 skal udfolde sig endnu mere fremover. Engagerede unge fra boligområdet er derfor i gang med at tage GAM3’s nye uddannelse, hvor de via gadeidrætten skal tage ansvar og gøre en indsats for andre udsatte unge i deres boligområde. Det er de såkaldte PlayMakers, som har været under uddannelse siden 2011. Men før de står med det endelige diplom i hånden, skal de i den forestående sæson igennem et praktikforløb i deres eget boligområde.

Under praktikforløbet skal de unge PlayMakers afprøve de redskaber, som de har tilegnet sig gennem tre intense uddannelsesweekender i StreetMekka i København. Forventningerne til praktikforløbet er tårnhøje, og den gode energi skaber forhåbning om, at de unge PlayMakers allerede ved sæsonstart vil præge GAM3’s aktiviteter i retning af større lokalt ejerskab.

”Det har været både inspirerende og bekræftende at opleve den entusiasme, som det første hold af PlayMakers har udvist. Da mere end seks ud af 10 af dem tidligere har deltaget i vores aktiviteter på gadeplan, har de på egen krop oplevet det fællesskab og den bevægelsesglæde, som gadeidrætten kan bringe. Det er derfor faldet dem meget naturligt at ville give den glæde videre til deres naboer og yngre søskende. For GAM3 tror jeg, at vi med PlayMakers har fundet den bedst tænkelige måde at forankre vores gadeidrætsaktiviteter på i det lange løb”, udtaler GAM3’s direktør og medstifter, Simon Prahm. I år foregår gadeidrætsaktiviteterne i 17 udsatte boligområder – såkaldte GAM3 Zones – fordelt over hele landet.

Otte boligområder indvier nyskabende anlæg til gadeidræt
For at skabe optimale vilkår for de unge PlayMakers virke, har et team af arkitekter og ildsjæle inden for gadeidrætten udviklet et nyt koncept for gadeidrætsanlæg. En række robuste, formstøbte og enkle moduler i beton og stål, der kan kombineres og farvelægges på et utal af måder – og både bruges til leg, sport og til ‘at kigge på’ – vil i løbet af de næste par måneder bliver indviet i otte af de udsatte boligområder.

”Gadeidrætsanlæggene er et fint eksempel på, hvordan man med enkle og gennemtænkte fysiske elementer kan skabe gode rammer for et sted at mødes og udfolde sig sammen. Forventningen er, at bedre faciliteter til gadeidræt ikke kun vil gavne de unge, som bruger dem. Det vil også kunne give mere liv i de udsatte boligområder, fordi aktiviteten ikke gemmes væk som i en traditionel sportshal. Det gør, at gadeidrætten kan bidrage positivt til hele boligområdet,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania, som er med til at støtte programmet.

Det første af de otte anlæg vil blive indviet i boligområdet Brøndby Nord tirsdag 17. april kl. 16:00.

For yderligere information, herunder eventuelt kontakt til PlayMakers, kontakt venligst:
Simon Prahm, medstifter og direktør i GAM3. Tlf. 7020 8323. Mobil: 2728 8160. Email: simon@GAM3.dk

GAM3 er en dansk baseret non-profit organisation, som gennem de sidste 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. På gadeplan har GAM3 over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre.

Blog at WordPress.com.

Up ↑