National platform for gadeidræt har bred opbakning fra gaden

Af William Frederiksen (Royal Copenhagen Skate), Morten Hansen (Street Dome), Mikkel Rugaard (Parkour DK) og Mikkel Gjelstrup (GAME), alle medlemmer af arbejdssgruppen bag en national platform ved navn GADEIDRÆT.

Pedro_stalefish

Debat: Frederik von Sperling og Martin Kjærgaard fra DGI Underground påstår i et debatindlæg på Altinget.dk (09/01/14), at opbakningen til en national platform for gadeidræt er tvivlsom, og fremstiller det som om, at GAME alene står bag. Dette er ikke korrekt.

Bag en national platform for gadeidræt står en bred vifte af initiativer fra hele landet. Det er initiativer, der til daglig arbejder med gadeidræt, kender behov og kulturen på gaden, og som har mange års erfaring med at få aktiviteterne på gadeplan til at leve. Initiativerne er forskellige og strækker sig over foreninger, organisationer, idrætsfaciliteter og ildsjæle. Fælles for alle er, at de ønsker bedre rammer for gadeidrætten og arbejder for at platformen GADEIDRÆT realiseres.

Bredden i listen er et klart signal om, at platformen ved navn GADEIDRÆT har et tydeligt mandat fra en stor del af gadeidrættens initiativer i Danmark.

Listen kan findes på facebook.com/gadeidraet (red: og på et direkte linke her).

Vi er en platform – ikke en paraplyorganisation
De to projektledere fra DGI Underground omtaler initiativet som en paraplyorganisation. Vi arbejder ikke for en ny paraplyorganisation – vi arbejder for en national platform for gadeidræt. Det er en vigtig pointe. Vi vil ikke organisere og bureaukratisere gadeidrætten. Vi vil understøtte og udvikle gadeidrætten på aktiviteternes egne præmisser.

Igennem efteråret har vi haft en god dialog med Kulturministeren og Kulturudvalget, der gjorde det klart, at de ikke ønskede en ny administrativ tung paraplyorganisation. Rådet vi fik var: Præsenter en løsning der virker og får gadeidrætten til at leve.

En national platform for gadeidræt kan støtte og rådgive alle, der har en interesse i at udvikle gadeidrætten. Kommuner, organisationer, foreninger, ildsjæle, udøvere på gaden osv. Lokale eller landsdækkende, veletablerede eller løst-strukturerede, permanente eller midlertidige – og uden at skelne til om de registrerer deres medlemmer eller ej. Det betyder, at platformen GADEIDRÆT kan understøtte gadeidrætten mere direkte, åbent og fleksibelt og fokusere sin indsats på at skabe en masse aktivitet på gadeplan med udøverne som primus motor. Derfor vil platformstanken virke.

Gadeidrætten skal stå på egne ben
Gadeidrætten har brug for en selvstændig platform, hvor den kan udvikle sig på egne præmisser understøttet af aktører, der har netværket og kontakten til gaden. De aktiviteter, de unge dyrker på gadeplan, er fleksible, kreative og båret af selvorganisering og medejerskab. Organiseringen omkring gadeidrætten skal afspejle dette og være i øjenhøjde med kulturen på gaden.

Vi mener ikke, at hovedorganisationerne er de rette til at løfte gadeidrætten. Mange af de unge, der søger gadeidrætten, ønsker et mere frit og fleksibelt alternativ til foreningerne. Mange af de initiativer, der arbejder med gadeidræt har svært ved at forene deres projekter med en stærk medlems- og foreningstankegang. Idrættens hovedorganisationer er dygtige til at understøtte foreningsidrætten, som de har over 100 års erfaring med. Men det kræver nogle helt andre værktøjer og kompetencer at få gadeidrætten til at leve.

Hvis gadeidrætten skal realisere sit potentiale som et supplement til foreningerne og et vækstlag for hele idrætten, skal den have lov at stå på egne ben.

Læs mere om GADEIDRÆT her

 

Advertisements

Referat fra stormødet om gadeidrættens fremtid

Der arbejdes i de tre workshops
Der arbejdes i de tre workshops

I et forsøg på at skabe fælles fodslag omkring udviklingen af gadeidrætten, lagde StreetMekka hus til stormødet “Gadeidrættens Fremtid” fredag 18. januar. Der var et flot og mangfoldigt fremmøde med deltagere fra hele landet, lige fra Herning til Haderslev, og discipliner lige fra BMX til Slackline. På vegne af arbejdsgruppen, havde jeg fået fornøjelsen at indlede mødet, mens William Frederiksen fra Copenhagen Skatepark stod for den afrunding, som efterfulgte de tre workshops.

Og hvad kom vi så frem til, tænker du nok. Dagen var præget af en stor kærlighed til praksisfælleskaberne på gaden, et stærkt forbehold mod for meget organisering, samt en forskellighed på tværs af disciplinerne. Der var derfor stor enighed om, at det er af afgørende betydning, at vi ikke kommer til at slå ilden ihjel, ved at bureaukratisere de respektive discipliner/aktiviteter på gaden unødigt.

Gode bud på indsatsområder
Gode bud på indsatsområder

Der var samtidig også enighed om, at vi ved at skabe en paraply-organisation, vil kunne komme til at stå stærkere. Gennem en skabelse af det rette vækstmiljø, vil vi få mulighed for at brede vores mange forskellige gadediscipliner ud til glæde for endnu flere. En sådan organisation vil både kunne styrke etablering og drift af faciliteter (udendørs/indendørs) samt styrke muligheden for at kunne støtte nye upcoming initiativer på gadeplan. Det økonomiske incitament, må dog aldrig stå alene, da fællesskabet omkring gadeidrætten, bør være det bærende princip. Det er således vigtigt, at lave et ’produkt’ der er bæredygtigt, også selvom vi ikke får økonomiske midler.

I forbindelse med afrundingen sidst på dagen, blev arbejdsgruppen opfordret til at fortsætte arbejdet ved at konkretisere, hvordan en organisering omkring gadeidrætten kunne tage form. Dette takkede arbejdsgruppen ja til. Morten Hansen (Street Dome) og Natalia Ivanova (streeteXpression) tilbød begge at hjælpe med det videre arbejde sammen med de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen, som udgør Mikkel Rugaard (Parkour DK), William Frederiksen (Copenhagen Skatepark) og Simon Prahm (GAM3).

Næste skridt vil være at konkretisere tankerne og efterfølgende afstemme disse ved et nyt stormøde, som der forventes at blive indkaldt til inden sommerferien.

Læs hele referatet fra stormødet her.

Se flere billeder fra stormødet på facebook.com/gadeidraet.

Lokale unge skal i oplæring på gaden

Lokale unge skal i oplæring på gaden

I denne uge begynder GAM3’s sæson med gadeidrætsaktiviteter over hele landet. Samtidig skal unge mellem 15 og 21 år fra udsatte boligområder i praktik for på længere sigt selv at kunne træne andre unge i gadeaktiviteterne.

Der er efter et langt vinterhalvår uden træninger en stor lyst hos de lokale unge til igen at dyrke gadeidræt, og derfor begynder gadeaktiviteterne allerede i midten af april i år. Det er første gang at non-profit organisationen GAM3 igangsætter gadeaktiviteterne i boligområdet så tidligt på året. Og det er ikke kun de unge, som nyder godt af dette. Undersøgelser viser, at idrætten både hjælper de unge med at få opbygget en positiv identitet, samtidig med at boligområdets øvrige beboere får et mere nuanceret og anerkendende syn på de unge.

Netop de unges potentiale ønsker GAM3 skal udfolde sig endnu mere fremover. Engagerede unge fra boligområdet er derfor i gang med at tage GAM3’s nye uddannelse, hvor de via gadeidrætten skal tage ansvar og gøre en indsats for andre udsatte unge i deres boligområde. Det er de såkaldte PlayMakers, som har været under uddannelse siden 2011. Men før de står med det endelige diplom i hånden, skal de i den forestående sæson igennem et praktikforløb i deres eget boligområde.

Under praktikforløbet skal de unge PlayMakers afprøve de redskaber, som de har tilegnet sig gennem tre intense uddannelsesweekender i StreetMekka i København. Forventningerne til praktikforløbet er tårnhøje, og den gode energi skaber forhåbning om, at de unge PlayMakers allerede ved sæsonstart vil præge GAM3’s aktiviteter i retning af større lokalt ejerskab.

”Det har været både inspirerende og bekræftende at opleve den entusiasme, som det første hold af PlayMakers har udvist. Da mere end seks ud af 10 af dem tidligere har deltaget i vores aktiviteter på gadeplan, har de på egen krop oplevet det fællesskab og den bevægelsesglæde, som gadeidrætten kan bringe. Det er derfor faldet dem meget naturligt at ville give den glæde videre til deres naboer og yngre søskende. For GAM3 tror jeg, at vi med PlayMakers har fundet den bedst tænkelige måde at forankre vores gadeidrætsaktiviteter på i det lange løb”, udtaler GAM3’s direktør og medstifter, Simon Prahm. I år foregår gadeidrætsaktiviteterne i 17 udsatte boligområder – såkaldte GAM3 Zones – fordelt over hele landet.

Otte boligområder indvier nyskabende anlæg til gadeidræt
For at skabe optimale vilkår for de unge PlayMakers virke, har et team af arkitekter og ildsjæle inden for gadeidrætten udviklet et nyt koncept for gadeidrætsanlæg. En række robuste, formstøbte og enkle moduler i beton og stål, der kan kombineres og farvelægges på et utal af måder – og både bruges til leg, sport og til ‘at kigge på’ – vil i løbet af de næste par måneder bliver indviet i otte af de udsatte boligområder.

”Gadeidrætsanlæggene er et fint eksempel på, hvordan man med enkle og gennemtænkte fysiske elementer kan skabe gode rammer for et sted at mødes og udfolde sig sammen. Forventningen er, at bedre faciliteter til gadeidræt ikke kun vil gavne de unge, som bruger dem. Det vil også kunne give mere liv i de udsatte boligområder, fordi aktiviteten ikke gemmes væk som i en traditionel sportshal. Det gør, at gadeidrætten kan bidrage positivt til hele boligområdet,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania, som er med til at støtte programmet.

Det første af de otte anlæg vil blive indviet i boligområdet Brøndby Nord tirsdag 17. april kl. 16:00.

For yderligere information, herunder eventuelt kontakt til PlayMakers, kontakt venligst:
Simon Prahm, medstifter og direktør i GAM3. Tlf. 7020 8323. Mobil: 2728 8160. Email: simon@GAM3.dk

GAM3 er en dansk baseret non-profit organisation, som gennem de sidste 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. På gadeplan har GAM3 over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre.

Blog at WordPress.com.

Up ↑