Pulje til gadeidræt trækkes tilbage

Den frie leg med bold, hjul og krop på gaden rummer et stort potentiale, når målet er at få flere børn og unge i gang med at dyrke idræt. Seks ud af 10 danskere mener, at gadeidrætten er en effektiv måde at nå udsatte børn og unge, der ikke finder vej ind i den etablerede foreningsidræt.

Analyse_DK_2015

Derfor vakte det glæde, da politikerne på Christiansborg i foråret besluttede at øremærke 6,5 mio. kr. til puljen ”Alternative idrætsformer for børn og unge”. Ifølge Kulturministeriets hjemmeside, var puljens formål, at udfylde gadeidrættens potentiale for at få flere børn og unge, herunder særligt udsatte børn og unge, til at bevæge sig. Den politiske ambition om at bruge alternative idrætsformer til at række ud mod idrætssvage grupper er helt rigtig set. Gennem de senere år, har vi set konkrete resultater på tværs af gadeidrættens mange aktører på netop dette. Og i starten af det nye år, kommer de første tal fra Den Nationale Platform for Gadeidræt på hvor mange inaktive børn og unge, som er blevet flyttet over i fysisk aktivitet via de mange støttede projekter.

Det er derfor en stor skuffelse, at man fra Kulturministeriets side for nyligt meddelte alle ansøgere til puljen, at man har valgt at trække puljen tilbage. Det er særligt trist for de mange børn og unge, som kunne være blevet hjulpet i gang med et aktivt liv. Undersøgelser viser, at fysisk aktive personer lever op mod fem år længere end dem, der lever et fysisk inaktivt liv. Yderligere har de seks færre år med godt helbred.

Men det er også trist for samfundsøkonomien. En ny undersøgelse fra ISCA viser, at de direkte udgifter til at behandle følgevirkningerne af den stigende fysiske inaktivitet på europæisk plan årligt overstiger 9 milliarder euro. Samme undersøgelse viser, at hele 87 % af 15-årige europæere ikke er tilstrækkeligt fysisk aktive.

Det kan derfor blive dyrt på både det menneskelige og økonomiske plan, hvis ikke politikerne tør gå nye veje for at få flere børn og unge i gang med et fysisk aktivt liv. Hvad man politisk vil på området er ikke helt til at gennemskue efter tilbagetrækningen af puljen. Vi er derfor nogle, som holder vejret i de kommende måneder – og håber på snart at få pulsen lidt op.

Advertisements

Gadeidrætten skal med ind i varmen

Af Arbejdsgruppen for en national platform for gadeidræt; William Frederiksen (Royal Copenhagen Skate), Morten Hansen (StreetDome), Mikkel Rugaard (Parkour DK) og Simon Prahm (GAM3) (Artiklen er blevet bragt på altinget.dk 12/11/13).

I 2014 skal loven for uddeling af tipsmidlerne revideres, og spørger man udøverne af gadeidræt, er det dermed tid til at gøre op med det traditionelle, foreningsbaserede paradigme, som gennemsyrer fordelingen af midlerne i dag.

gadeidraet_gam3dk

Der er ingen tvivl om at Danmark er et foreningsland, og at vi gennem tiden har yndet at organisere os i alt lige fra antenneforeninger til idrætsforeninger. Men billedet er i dag knapt så tidssvarende, da mange foreninger har mistet deres tag i bunden af samfundet. I en tid hvor antallet af fattige børn er i voldsom vækst, er det et problem, at både de økonomiske og talentmæssige forudsætninger for at indgå i idrætsforeningerne mange steder er uoverkommelige for de ressourcesvage familier.

Foreningerne har ikke længere den samme folkelighed. Det ses bl.a. ved, at andelen af idrætsaktive danskere, som dyrker foreningsidræt, siden 2004 er faldet fra 67 til 41 %. Det er derfor på høje tid, at politikerne overvejer, om foreningsidrætten fortsat er den eneste, som vores velfærdssamfund skal støtte via tipsmidlerne. Der er ingen tvivl om, at idrættens nuværende hovedorganisationer gør og gennem årene har gjort meget godt for idrætten i Danmark.

Danmarks Idrætsforbund har med sine 117 år på bagen været med til at opstarte en tradition for at mødes omkring den fysiske udfoldelse, dengang det handlede om skøjteløb på Københavns søer og fodbold på Fælleden. Men med de seneste 15 år, hvor antallet af fysisk inaktive unge er steget markant, er det – i sportens ånd – blevet tid til at give plads til, at nye talenter kan komme på banen.

Gadeidrætten har i den samme årrække været i rivende udvikling, og især i København og omegn har gadeidrætsfaciliteter fået et kæmpe boost gennem de senere år. Det er et produkt af en stor indsats fra miljøets egne aktører, der igennem mange år har taget ansvar og udviklet løsninger og etableret faciliteter i samarbejde med de lokale kommuner. Men store dele af landet halter bagud.

De selvorganiserede miljøer og praksisfællesskaber omkring skateboarding, gadefodbold, rulleskøjter, løbehjul, parkour, street basket etc., fungerer på helt andre præmisser og skal grundlæggende gødes helt anderledes end den etablerede del af idrætsverden. I gadeidrætten er de vigtigste nøgler til succes autenticitet, faciliteter af høj kvalitet samt en brugerfacilitering, der understøtter det selvorganiserede. Men midlerne til at fastholde, udbrede og udvikle gadeidrætten til hele landet mangler.

En national platform for gadeidrætten
Derfor har en bred skare af gadeidrættens aktører taget initiativ til at etablere en national platform for gadeidræt med det formål at fremme udviklingen og udbredelsen af gadeidrætten i Danmark. Bag platformen står mere end 20 organisationer fra hele landet, som brænder for legen på gaden, men som p.t. er overladt til sig selv.

Forud for revideringen af tipsloven har Folketinget igangsat en udredning om idrættens struktur og økonomi, som skal danne baggrund for en ny lov om fordeling af spillemidlerne. Kulturministeriet er i fuld gang med arbejdet, men allerede nu kan man roligt nedjustere sine forventninger. De foreløbige meldinger fra teamet af konsulenter bringer nemlig ikke noget nyt til torvs, da man har valgt at basere størstedelen af udredningen på analyser af idrættens eksisterende organisationer. Ganske paradoksalt kommer det nye dermed ikke i spil, fordi det ikke allerede er med.

Derfor dette opråb. Skal vi blive vedblive hvad vi er, eller tør vi som samfund udfordre billedet af Danmark som foreningsland? Og hvor får vi mest bevægelse for velfærdskronerne? I en tid med knaphed, hvor alle andre hjørner af velfærdsstaten bliver vendt og drejet, hvorfor så ikke også anlægge et kritisk blik på effekten af vores idrætsstøtte? Spørgsmålet er måske nærmere, om vi tør lade være? Ultimativt er det nationens sundhed og sammenhængskraft, som er på spil. Nogle vil mene, at netop sammenhængskraften vil lide, hvis vi åbner op for alternative organiseringsformer. Men da skreddet allerede er sket, handler det om at udnytte de kreative potentialer, gadeidrætten rummer og på den måde skabe et nyt, åbent og tilgængeligt fællesskab.

Tipsmidlerne bør derfor fordeles på en måde, som afspejler befolkningens idrætsudøvelse. I dag modtager den organiserede idræts hovedorganisationer over 600 millioner kroner årligt, mens gadeidrætten står uden for i kulden med et budget på 0 kroner. Ved efterårets store idrætskonference i Vejen blev ledende kræfter i DIF og DGI alligevel hurtigt enige om, at det ville være ”fuldstændig hul i hovedet” at give penge til et selvstændigt initiativ for gadeidræt. Fokus for konferencen var idrættens største udfordringer og løsningen blev – desværre ikke overraskende – mere af det samme. Dette til trods for at nye undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut viser, at over halvdelen af idrætten i Danmark i dag dyrkes selvorganiseret uden for foreningsregi.

Gadeidrætten hverken kan eller skal topstyres, registreres eller puttes i kasser. Men ved at skabe en national platform, kan vi understøtte og sikre, at udøveren på asfalten står fast. Ved at udfolde gadeidrættens potentialer skabes et vækstlag til glæde og gavn for hele idrætten. Resultatet vil være en øget mangfoldighed i idrætsdeltagelsen, som vil give idrætten den folkelighed og legitimitet tilbage, som den er godt på vej til at miste.

Konference om gadeidræt og ungdomskultur 18. juni i København

Hvad kan gadeidrætten? Hvordan udnyttes dens potentialer bedst muligt? Og hvad med pigerne? Få svarene, når GAM3 inviterer til konference.

Image

Ungdomskulturen har efterhånden været i opbrud i en del år, hvis ikke altid. I teenageårene forlader de unge i stigende grad de etablerede tilbud og går nye veje i deres søgen efter fleksibilitet og medbestemmelse. Når gadeidrætten er bedst, tilbyder den begge dele.

På konferencen vil vi stille skarpt på, hvordan fællesskabet omkring den fysiske bevægelse på asfalten udfoldes bedst muligt. Vi vil bl.a. høre om, hvordan stål og beton kan understøtte de bløde værdier, om et udfordret frivillighedsbegreb, og om hvordan nødden omkring pigedeltagelsen kan knækkes. For at gøre konferencen mere vedkommende, har vi indlagt god tid til networking og et løsningsgalleri, hvor du kan møde 10 succesfulde gadeidrætsorganisationer.

Hvad kan gadeidrætten, og hvordan udvikles dens potentialer bedst muligt? Dette spørgsmål vil konferencen søge at besvare i løbet af en tætpakket eftermiddag. Deltag i konferencen, giv dit besyv med og bliv inspireret.

NB: Alle er meget velkomne til at deltage i konferencen. Om formiddagen kl. 10:00-12:00 afholdes Stormøde #2 for inviterede gadeidrætsorganisationer. Hvis du ønsker at deltage i Stormødet, men ikke har modtaget en invitation, så send en mail til simon@gam3.dk.

PROGRAM
Kl. 12:00 – 13:00 Nyd en frokost og hils på din sidemand
Kl. 13:00 – 13:25 Hvor er gadeidrætten på vej hen? Bliv opdateret på initiativet for at samle kræfterne omkring gadeidrætten i en fælles paraplyorganisation.
v/ Simon Prahm, medlem af arbejdsgruppen og direktør i GAM3
Kl. 13:25 – 13:55  iGenerationen – et inspirationsoplæg om unge anno 2010’erne
v/ Katrine K. Pedersen, specialist i ungdomskultur og modkulturelle strømninger
Kl. 13:55 – 14:15 Fra drøm til virkelighed i Haderslev
v/ Morten Hansen, Stifter af SkateCity
Kl. 14:15 – 14:35 Mødesteder for fysisk aktivitet i byrummet
v/ David Bülow, Arkitekt MAA, Primus Arkitekter
Kl. 14:35 – 15:15 Løsningsgalleri og forfriskning: Snak med nogle af de mest innovative aktører inden for gadeidræt
Kl. 15:15 – 15:45 Gadeidræt i udsatte boligområder
v/ Bjarne Ibsen, professor, Syddansk Universitet
Kl. 15:45 – 16:05 Succesfulde fodboldpiger på Nørrebro
v/ Signe Gammelgård, Nørrebro united, & Maria Holmstrøm, tovholder for City Girlz Street Soccer
Kl. 16:05 – 16:25 Hvordan får vi pigerne til at bruge byens baner?
v/ Ane Rottbøll Jørgensen, projektmedarbejder By X
Kl. 16:25 – 16:30 Afrunding
Kl. 16:30 – 17:00 Networking og forfriskning

Læs mere om de enkelte oplæg og oplægsholdere her.

PRAKTISK INFORMATION
Tidspunkt: Tirsdag 18.6.2013 kl. 12.00 – 16.30
Sted: StreetMekka, Enghavevej 82 D, 2450 København SV
Tilmelding:  Tilmeld dig på GAM3.dk/konferencetilmelding – senest 11. juni 2013
Pris: 150 kr. inkl. frokost og forfriskning

Konferencen afvikles i samarbejde med Realdania.

Blog at WordPress.com.

Up ↑