10 års kamp for lige adgang til idrætten

10 års kamp for lige adgang til idrætten

Fredag den 26. oktober inviterer GAM3 til reception i anledning af organisationens 10 års jubilæum. Alle er velkommen til festligheden, som afholdes i gadeidrætsfaciliteten StreetMekka på Enghavevej i København med deltagelse af social- og integrationsminister Karen Hækkerup og USA’s ambassadør Laurie S. Fulton.

Organisationen GAM3, der arrangerer gadeidræt i udsatte boligområder, kan i slutningen af oktober fejre rundt. Det sker i samme år, som undersøgelser viser, at kampen for at skabe lige adgang til idrætten er delvist lykkedes. I dag ved vi, at idrætsdeltagelsen blandt udsatte unge er på niveau med landsgennemsnittet og dermed langt højere end tidligere antaget. Men der er fortsat stor forskel på, hvor og hvordan de unge dyrker idræt. Kun 38 % af de unge fra udsatte boligområder dyrker idræt i foreningsregi, sammenlignet med 62 % på landsplan. Kampen for at sænke tærsklen til idrætsdeltagelse fortsætter derfor på den anden side af festdagen.

”Det kan være rigtig vanskeligt for udsatte unge at bryde dårlige mønstre. Men GAM3 har med gadesporten formået at hjælpe mange unge på rette vej. Jeg er overbevist om, at det er på grund af det skarpe fokus på løbende udvikling, at organisationen nu kan fejre 10 års jubilæum – oven i købet med en Integrationspris i pokalskabet. Jeg glæder mig rigtig meget til at markere dagen og til at overrække diplomer til de nyuddannede unge PlayMakers”, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Udover et tilbageblik på de første 10 år i gadeidrættens tjeneste, byder dagen også på dimission af de nyuddannede GAM3 PlayMakers – et instruktørkorps, som fremover vil være med til at udbrede fællesskabet omkring gadeidrætten til andre unge både i og uden for de udsatte boligområder. Selve overrækkelsen af diplomer vil social- og integrationsministeren stå for sammen med USA’s ambassadør, Laurie S. Fulton, som har været med til at støtte uddannelsen af de unge PlayMakers økonomisk.

“GAM3 is a great idea and I congratulate the leaders for taking GAM3 to the next level. I am especially impressed by the PlayMaker initiative that has empowered young people to become ‘street ambassadors’ in their neighborhood. By inspiring participation and responsibility in young people, GAM3 is helping create the future leaders of Denmark and helping secure our global future,” fortæller USA’s ambassadør Laurie S. Fulton.

Sammen med en styrkelse af de fysiske rammer omkring gadeidrætten er det tanken, at de nyuddannede PlayMakers skal være med til at sikre forankring og få flere unge i gang med et aktivt fritidsliv. Dette understøtter GAM3’s bestyrelsesformand, Vibeke Frank:

”Jeg synes, vi har opnået nogle markante resultater i løbet af de første 10 år. Den udendørs gadeidræt har dog sine begrænsninger, og vi arbejder derfor fremadrettet på at nytænke rammerne omkring idrætten, så tilgængelighed og fleksibilitet opprioriteres. Jeg glæder mig personligt til at se den effekt, som engagementet fra vores unge PlayMakers samt StreetMekka’s fleksible rammer vil have på de unges tilvalg af et aktivt fritidsliv,” siger GAM3’s formand Vibeke Frank.

For yderligere information, herunder program og eventuelt kontakt til PlayMakers, se de følgende sider.


PRAKTISK INFORMATION

Tidspunkt: Fredag den 26. oktober kl. 16:00-21:00
Sted: StreetMekka, Enghavevej 82 D, 2450 København SV

Program:
kl. 16.00-16.30     Sign-up til sportsturneringer
                             Pindemad & small-talk
kl. 16:30-16:45     Indvielse af WoMekka
kl. 16:45-17:00     Mini-koncert v/ Vakili & Exampler
kl. 17:00-17:30     Taler
                              –  Vibeke Frank (Formand i GAM3)
                              –  Karen Hækkerup (Social- og integrationsminister)
                              –  Laurie S. Fulton (USA’s Ambassadør)
kl. 17:30-17:45     PlayMaker Graduation
kl. 18:00-21:00     Sportsturneringer
kl. 19.00-21.00     All Style Dance Battle

Følg med på Facebook på http://www.facebook.com/events/442456252464162

Yderligere information og interviews (herunder kontakt til PlayMakers)
:

Julie Christine Ørnø, Pressemedarbejder i Social- og integrationsminister
Tlf. 4185 1365. Mobil: 4070 6901. E-mail: jor@sm.dk

Johan M. Flyvbjerg, Public Affairs Section, US Embassy, Copenhagen
Tlf. 3341 7371. Mobil: 5195 6426. E-mail: FlyvbjergJM@state.gov

Simon Prahm, Medstifter og direktør for GAM3
Tlf. 7020 8323. Mobil: 2728 8160. E-mail: simon@GAM3.dk

GAM3 er en dansk baseret non-profit organisation, som gennem de sidste 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. På gadeplan har GAM3 over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre.

Advertisements

Unge i Horsens får nyt gadeidrætsanlæg

Unge i Horsens får nyt gadeidrætsanlæg

Torsdag den 20. september åbner et nyt gadeidrætsanlæg for unge i Horsens. Anlægget ligger på Hybenvej og er ét af i alt otte anlæg, som organisationen GAM3 og Realdania lige nu realiserer i hele landet. Formålet er ikke kun at få de unge til at dyrke mere motion, men også at bruge gadeidræt som redskab til at forbedre samvær og integration blandt unge i udsatte boligområder

Robuste, formstøbte og enkle moduler i beton og stål, der kan kombineres og farvelægges på et utal af måder – og både bruges til leg, sport og til ”at kigge på”. Det er konceptet bag nye gadeidrætsfaciliteter, der nu skal få flere unge i udsatte boligområder til at bevæge sig mere til hverdag.

Modulerne er udviklet af Primus Arkitekter i tæt samarbejde med Realdania og GAM3 samt PingOut-bordtennis og parkour-specialisterne Street Movement. I Horsens har Sundparkhallen, Andelsboligforeningerne Beringsgaard og Odinsgaard samt Horsens Kommune banet vejen for at realisere projektet.

Torsdag den 20. september kl. 17.00 indvier formand for kulturudvalget Andreas Boesen det opgraderede gadeidrætsanlæg på Hybenvej. Før snoren til anlægget klippes vil Mikkel Selmar, projektleder i GAM3, introducere.

Derefter er der danseopvisning med pigerne, som fast deltager i GAM3’s træning i Sundparken. Opvisningen bliver efterfulgt af en åben 3-mod-3 basketurnering i Sundparkhallen. Aktiviteterne er en del af organisationens fireårige ”Your GAM3” program. Her bliver særligt udvalgte unge fra boligområderne uddannet som ”PlayMakers” og vil selv kunne igangsætte gadeidræts-aktiviteter til glæde for andre unge i området.

”Det har været både inspirerende og bekræftende at opleve den entusiasme, som det første hold af PlayMakers har udvist. De er yderst motiveret for at tage de nye faciliteter i brug og give deres egen bevægelsesglæde videre til yngre søskende og naboer fra boligområdet. Med kombination af de unges energi og de nye gadeidrætsanlægs robuste karakter, er der tale om en nytænkning, som fremover vil sætte nye standarder for forankringen af græsrodsinitiativer på gadeplan,” fortæller GAM3’s direktør og medstifter, Simon Prahm.

”Gadeidrætsanlæggene er et fint eksempel på, hvordan man med enkle og gennemtænkte fysiske elementer kan skabe gode rammer for et sted at mødes og udfolde sig sammen. Forventningen er, at bedre faciliteter til gadeidræt ikke kun vil gavne de unge, som bruger dem. Det vil også kunne give mere liv i de udsatte boligområder, fordi aktiviteten ikke gemmes væk som i en traditionel sportshal. Det gør, at gadeidrætten kan bidrage positivt til hele boligområdet,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

“Det har været et spændende udviklingsforløb og vi glæder os meget til at se, hvordan det nye byrum bliver indtaget, både af den arrangerede træning og i det daglige liv. Vi håber, at de nye byrum med deres varierede og uformelle opholdsmuligheder vil blive modtaget som en inkluderende social ramme om de fysiske aktiviteter,” siger David Bülow, partner i Primus arkitekter.

GAM3 er en dansk baseret non-profit organisation, som gennem de sidste 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. På gadeplan har GAM3 over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre.

Lokale unge skal i oplæring på gaden

Lokale unge skal i oplæring på gaden

I denne uge begynder GAM3’s sæson med gadeidrætsaktiviteter over hele landet. Samtidig skal unge mellem 15 og 21 år fra udsatte boligområder i praktik for på længere sigt selv at kunne træne andre unge i gadeaktiviteterne.

Der er efter et langt vinterhalvår uden træninger en stor lyst hos de lokale unge til igen at dyrke gadeidræt, og derfor begynder gadeaktiviteterne allerede i midten af april i år. Det er første gang at non-profit organisationen GAM3 igangsætter gadeaktiviteterne i boligområdet så tidligt på året. Og det er ikke kun de unge, som nyder godt af dette. Undersøgelser viser, at idrætten både hjælper de unge med at få opbygget en positiv identitet, samtidig med at boligområdets øvrige beboere får et mere nuanceret og anerkendende syn på de unge.

Netop de unges potentiale ønsker GAM3 skal udfolde sig endnu mere fremover. Engagerede unge fra boligområdet er derfor i gang med at tage GAM3’s nye uddannelse, hvor de via gadeidrætten skal tage ansvar og gøre en indsats for andre udsatte unge i deres boligområde. Det er de såkaldte PlayMakers, som har været under uddannelse siden 2011. Men før de står med det endelige diplom i hånden, skal de i den forestående sæson igennem et praktikforløb i deres eget boligområde.

Under praktikforløbet skal de unge PlayMakers afprøve de redskaber, som de har tilegnet sig gennem tre intense uddannelsesweekender i StreetMekka i København. Forventningerne til praktikforløbet er tårnhøje, og den gode energi skaber forhåbning om, at de unge PlayMakers allerede ved sæsonstart vil præge GAM3’s aktiviteter i retning af større lokalt ejerskab.

”Det har været både inspirerende og bekræftende at opleve den entusiasme, som det første hold af PlayMakers har udvist. Da mere end seks ud af 10 af dem tidligere har deltaget i vores aktiviteter på gadeplan, har de på egen krop oplevet det fællesskab og den bevægelsesglæde, som gadeidrætten kan bringe. Det er derfor faldet dem meget naturligt at ville give den glæde videre til deres naboer og yngre søskende. For GAM3 tror jeg, at vi med PlayMakers har fundet den bedst tænkelige måde at forankre vores gadeidrætsaktiviteter på i det lange løb”, udtaler GAM3’s direktør og medstifter, Simon Prahm. I år foregår gadeidrætsaktiviteterne i 17 udsatte boligområder – såkaldte GAM3 Zones – fordelt over hele landet.

Otte boligområder indvier nyskabende anlæg til gadeidræt
For at skabe optimale vilkår for de unge PlayMakers virke, har et team af arkitekter og ildsjæle inden for gadeidrætten udviklet et nyt koncept for gadeidrætsanlæg. En række robuste, formstøbte og enkle moduler i beton og stål, der kan kombineres og farvelægges på et utal af måder – og både bruges til leg, sport og til ‘at kigge på’ – vil i løbet af de næste par måneder bliver indviet i otte af de udsatte boligområder.

”Gadeidrætsanlæggene er et fint eksempel på, hvordan man med enkle og gennemtænkte fysiske elementer kan skabe gode rammer for et sted at mødes og udfolde sig sammen. Forventningen er, at bedre faciliteter til gadeidræt ikke kun vil gavne de unge, som bruger dem. Det vil også kunne give mere liv i de udsatte boligområder, fordi aktiviteten ikke gemmes væk som i en traditionel sportshal. Det gør, at gadeidrætten kan bidrage positivt til hele boligområdet,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania, som er med til at støtte programmet.

Det første af de otte anlæg vil blive indviet i boligområdet Brøndby Nord tirsdag 17. april kl. 16:00.

For yderligere information, herunder eventuelt kontakt til PlayMakers, kontakt venligst:
Simon Prahm, medstifter og direktør i GAM3. Tlf. 7020 8323. Mobil: 2728 8160. Email: simon@GAM3.dk

GAM3 er en dansk baseret non-profit organisation, som gennem de sidste 10 år har arrangeret gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. På gadeplan har GAM3 over 70 gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre.

Blog at WordPress.com.

Up ↑