Løsningen på vores krise hedder integration

Danmark er i krig og EU er i krise. Og i går blev trepartsforhandlingerne, som skal sikre bedre integration på arbejdsmarkedet skudt i gang. Heldigvis, fristes man til at sige. Hvad mange overser er nemlig, at de mange flygtninge, som krigen i Syrien forårsager, kan vise sig at være løsningen på EU og Danmarks krise. I modsætning til det altoverskyggende fokus i størstedelen af de nationale medier, er den demografiske krise Europa står overfor i det 21’ende århundrede en langt større trussel mod vores velfærd end flygtningekrisen. Hvis vi formår at skabe god integration og se de nytilkomne som ressourcer frem for problemer, kan flygtningekrisen tilføre os de hoveder og hænder, som vi ved vi kommer til at mangle om ikke så mange år. Dermed kan den ene krise hjælpe os med at overkomme den anden.

Med vildledninger i Libanesiske aviser, er Danmark gået langt for at begrænse antallet af asylsøgere. Medierne har været hurtige til at tage begrebet “flygtningestrøm” til sig, selvom de omkring 15.000 personer, der har søgt om asyl i 2015 reelt kun udgør en kvart procent af befolkningen. Med finurlige krumspring og uhørt hastebehandling af lovforslag, har man forsøgt at bøje reglerne, så Danmark i dag næppe lever op til de internationale konventioner. Noget der for ganske få år siden var helt utænkeligt. I dag er det nærmest blevet normen blandt Danmarks tre største partier at skubbe til grænsen. Det anses ikke længere som uhørt at gå imod vedtagne internationale konventioner og ej heller pinligt, når EU og FN retter deres kritik mod os. Dette har både Dansk Institut for Menneskerettigheder og ombudsmanden tydeligt gjort opmærksom på ved flere lejligheder. Derudover vælger regeringen trods kritik, at placere flygtninge og asylansøgere under forhold og på steder, som direkte modvirker integration. Det fremstår som om, at man fra politisk side decideret ønsker at forhindre en integration. En integration, som skændslen i Køln ved indgangen til det nye år kun har understreget vigtigheden af.

En historisk chance
Med den aktuelle politik forspilder vi en historisk chance for at skabe udvikling og stabilitet – i nærområderne, men også herhjemme. Danmark og resten af EU står nemlig over for en langt mere grundlæggende krise. Kigger man på vores fødselsrater skal vi helt tilbage til 1960’erne for at vi som danskere har været i stand til at reproducere os selv. Denne demografiske udvikling betyder, at der om 50 år vil være halvt så mange i den arbejdsdygtige alder, til at sørge for hver person over 65 år. Dette vil få voldsomme konsekvenser for hele vores velfærdssamfund, hvis ikke vi handler i tide. Og her er det smukke, at hvis vi formår at integrere de mange nytilkomne mennesker, som har forladt deres hjemland, for at søge sikkerhed i Danmark, vil vi kunne skabe en lysere fremtid for både dem og os.

Alireza_GAME_Esbjerg
Foto: Daniel Hjorth

Integrationen sker ikke af sig selv, men kræver en målrettet indsats for at lykkes. Og selvfølgelig er der grænser for hvor stor en mængde vi kan optage. I integrationsdebatten har fokus den seneste tid særligt været på arbejdsmarkedet, men ingen sektor kan alene løfte denne opgave. For at få integrationen til at lykkes, så de nytilkomne kan blive en ressource og ikke en byrde for staten, skal vi udnytte civilsamfundets evne til at bygge bro langt bedre. Og her har idrætten noget særligt at tilbyde. Her kan børn og unge mødes på tværs af sprog, religion og etnicitet for at spille, konkurrere og svede sammen. Ved at indgå i et kropsligt fællesskab bliver fokus flyttet fra forskellighederne til den fælles passion for at spille fodbold eller stå på skateboard.

I GAME har vi haft fornøjelsen af at se, hvordan ressourcestærke minoritetsunge fra ressourcesvage boligområder med en lille smule hjælp, har været i stand til at løfte deres lokalområde. En af dem er Alireza Lavasani, der 2 år gammel landede på den jyske vestkyst som flygtning fra Iran. Gennem dansen lykkedes det ham, at opbygge et community af ligesindede, som ikke havde råd til dyre kontingenter, men som brændte for den dans de via videoer på YouTube fandt inspiration i. Hans vedholdende indsats har Esbjerg Kommune sammen med en række private fonde valgt at støtte op omkring. I sidste måned kulminerede det med borgmesterens åbning af GAME Streetmekka Esbjerg. I den nyåbnede idrætsfacilitet, vil Alireza og andre lokale ildsjæle med gadeidrætten som redskab skabe lettilgængelige, fleksible og inkluderende fællesskaber på tværs af etnicitet for byens børn og unge. Huset har fået en flyvende start og har efter blot en måned rundet de første 900 medlemmer.

Hvis vi ser de nytilkomne som ressourcer og hvis vi får samfundets forskellige sektorer til målrettet at sætte ind med de tiltag, vi i dag ved virker, vil vi kunne lykkes. Vi vil kunne fortsætte traditionen for at udvikle vores kultur samtidig med, at vi holder fast i centrale principper som demokrati, menneskerettigheder, religions- og ytringsfrihed. Det vil dog kræve et visionært politisk lederskab frem for et drevet af frygt. Et lederskab, som overholder vores internationale forpligtelser og som helhjertet går ind i arbejdet for at skabe god integration.

Advertisements

EFFEKT to transform abandoned train engine depot into GAME Esbjerg

effekt-530x298_00

Back in November 2014 the Danish architecture studio EFFEKT was awarded first prize in the architectural competition to transform a disused train shed in Esbjerg, Denmark into GAME‘s new indoor facility for street sports. This blog post will take you behind the scenes and cast light on the details of the project and the winning teams thoughts about the design.

The roundhouse-style industrial structure will be turned into GAME Esbjerg – a home for skating and a host of other street culture activities. The design restores the industrial shed’s original circular geometry, incorporating indoor facilities for transition and bowl skating, basketball courts, a street dance area, workshop areas for DJ-schools and street art as well as meeting rooms, administration offices, a cafe, kitchen, changing rooms and a large social area and reception. In the heart of the circular compound, the design features an enclosed street sport plaza and large outdoor social space.

effekt-125x125_01effekt-125x125_02effekt-125x125_03effekt-125x125_04
effekt-530x265_05

“In their proposals EFFEKT caught the three most important elements when creating facilities for street sports and street culture: Room to meet and make friends easily, accessible facilities for both beginners and experts, as well as a whole lot of asphalt and concrete. In GAME we already dream about how amazing it will be to arrive to the courtyard and be surrounded by children and young people who roll, dribble, spray and scratch”, says the co-founder and director of GAME, Simon Prahm.

The proposal to introduce street culture into an abandoned industrial building seemed like an inevitable decision to EFFEKT: “the spontaneous and unorganized character of the formerly underground sport does not fit into any of the existing conventional sport facilities and the demand for a new type of facility is ever increasing,” says their project description. “At the same time, heavy industry is vacating the city centers leaving behind empty unused wastelands and buildings, often already occupied by skaters, street artists and the like.”

effekt-530x226_06

The group of donors behind the initiative consists of the Danish heavy-weighters Realdania, TrygFonden and Nordea-fonden who has teamed up with GAME to create three new street sports centers around Denmark. Contributing with half the building budget for the first of the three and the commitment to lift the operation costs together with GAME, the City of Esbjerg is a crucial partner in the project. Together the partners will offer the chance to engage in street sports activities all year round, despite the unforgiving Scandinavian climate.

effekt-530x152_07

“The brief was equally exiting and ambiguous; is it even possible to create a framework for the unorganized sports that thrive with spontaneous participation and fluctuating schedules? And can we do so without compromising the cultural heritage of the existing industrial setting?” Said EFFEKT Partner Tue Hesselberg Foged. “We believe that with this project we prove that we can. Rather than taking the tabula rasa approach deleting history we chose to recycle and reinterpret the circular typology of the train engine depot and turn it into a hybrid of industrial heritage and social activity space.”

effekt-530x232_08

The new facility in Esbjerg is now under construction, with plans to open in December 2015. The cities to host the succeeding two facilities will be selected during 2015 followed by architectural competitions.

effekt-530x374_09

Architects: EFFEKT
Location: Remisen, 6700 , Denmark
Design Team: Tue Hesselberg Foged, Sinus Lynge, Mikkel Bøgh, Christoffer Gotfredsen, Gorka Calzada Medina, Filipa Pita, Evgeny Markachev, Yulia Kozlova, Karl-Magnus Boasson, Monica Rafajova, Barbora Jandova, Ewa Kurlanc, Saskia Wolf
Collaborators: MASU Planning, Luke Jouppi (Beaver Concrete), Rambøll, VestByg
Cient: Esbjerg Municipality, GAME Denmark, Realdania, TrygFonden and Nordea-fonden
Area: 2800.0 sqm
Year: 2014
Photographs: Courtesy of EFFEKT

01_effekt-125x12502_effekt-125x12503_effekt-125x125
04_effekt-125x12505_effekt-125x12506_effekt-125x125
07_effekt-125x12508_effekt-125x12509_effekt-125x125
10_effekt-125x12511_effekt-125x12512_effekt-125x125
13_effekt-125x12514_effekt-125x12515_effekt-125x125
16_effekt-125x12517_effekt-125x12518_effekt-125x125
19_effekt-1000x666

Tre nye skateanlæg på vej

Tre nye skateanlæg på vej

Tusindvis af skatere rundt om i Danmark kan se frem til bedre muligheder for at mødes, rulle og skate. Nordea-fonden går nu i samarbejde med GAME, Realdania og TrygFonden om at styrke gadeidrætten.

Nordea-fonden giver 9 millioner til et etablere tre udendørs skateanlæg, der kan fungere som samlingssteder for børn og unge, der skater.

De tre nye skateranlæg skal placeres i forbindelse med de GAME StreetMekka faciliteter, der i løbet af de kommende år skal etableres i tre byer rundt om i Danmark med støtte fra Realdania, TrygFonden og de udvalgte kommuner. Gadeidrætsorganisationen GAME bidrager med sparring og skal stå for driften af faciliteterne.

– Med de tre skateanlæg får børn og unge et nyt udendørs mødested, hvor de kan hænge ud og være aktive sammen, når og som det passer dem, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Skating er Danmarks sjette største børneidræt, og rigtigt mange børn og unge søger bevægelse på hjul, som et mere fleksibelt alternativ til det traditionelle foreningsliv. På trods af populariteten er der stor mangel på udendørs faciliteter til de rullende fællesskaber i Danmark.

– Gennem de senere år er gadeidrætten blomstret op mange steder i landet. Men når vi snakker med ildsjælene på gadeplan, hører vi ofte, at der mangler faciliteter, hvor man kan dyrke gadeidrætten året rundt. Vores håb er, at kombinationen af fede udendørs skateanlæg og indendørs gadeidrætsfaciliteter, vil skabe det mødested, som gaden skriger efter, siger Simon Prahm direktør i GAME.

Esbjerg er valgt som første by og GAME StreetMekka Esbjerg med tilhørende skateanlæg åbner i efteråret 2015.

– Jeg synes at hele idégrundlaget bag GAME StreetMekka, hvor man gør gadeidrætten og streetkulturen mere tilgængelig, og hvor man samtidigt skaber et samlingssted for byens børn og unge, er helt fantastisk, siger for Jakob Lose, formand for Esbjerg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg.

– I GAME StreetMekka Esbjerg vil børn og unge kunne dyrke gadeidræt på det tidspunkt, der passer dem, og på den måde der passer dem. Jeg synes det er unikt, at Realdania, TrygFonden og Nordea-fonden støtter op omkring projektet, så vi i fællesskab kan skabe nogle rammer, der med fokus på bevægelse, tilgængelighed, brugerinddragelse og fleksibilitet, vil skabe et frisk pust til ungdoms- og idrætskulturen, fortsætter Jakob Lose.

Skaterne i Esbjerg glæder sig over udsigten til et udendørs skateanlæg.

– I mange år har vi drømt om en udendørs betonbowl, der kunne samle alle skaterne fra hele området. Nu går vores drøm endelig i opfyldelse, fortæller en begejstret Robert Hansen, skate-repræsentant i GAME StreetMekka Esbjerg brugerforum.

De to øvrige byer, der vil få et GAME StreetMekka med tilhørende skateanlæg, vil forventeligt blive valgt i løbet af 2014.

FAKTABOKS ESBJERG
Esbjerg er som den første af tre byer valgt til at få udviklet et mekka for gadeidræt – et GAME StreetMekka. Det er den gamle DSB remise, som forvandles til et asfalteret gaderum under tag med omkringlæggende udearealer til skate. Her vil byens børn og unge i fremtiden kunne dyrke street basket, gadefodbold, parkour, hip-hop dans, skateboarding og meget mere.

Målet med initiativet er at gøre gadeidrætten og streetkulturen tilgængelig for alle. Det skaber rum for det aktive og sunde liv hele året – også når vejret ikke tillader det.

Realdania og TrygFonden giver henholdsvis 35 og 10 millioner til at få udvalgt, udviklet og realiseret faciliteter til gadeidræt i tre byer, hvor gadeidrætten allerede blomstrer, men savner tag over hovedet. Foruden støtte til rådgivning, konkurrence, evaluering og formidling modtager Esbjerg Kommune 9 millioner kroner fra fondene samt en fondsafgift på knap 2 millioner kroner. Kommunen skal selv dække de resterende anlægsudgifter samt  Drift af anlægget i en 10-årig periode.

Nordea-fonden giver 9 millioner til realisering af udendørs skateanlæg i forbindelse med de tre indendørs faciliteter, hvoraf anlægget i Esbjerg støttes med 3 millioner.

Realiseringen af de tre nye GAME StreetMekkaer gennemføres i et partnerskab mellem Realdania, TrygFonden og Nordea-fonden. Gadeidrætsorganisationen GAME, der arrangerer gadeidræt i 32 boligområder rundt i Danmark og står bag idé og drift af det første GAME StreetMekka i København, bidrager med sparring og kvalificering til processen. GAME skal efterfølgende stå for driften af de nye GAME StreetMekkaer på baggrund af driftsaftaler med de udvalgte kommuner. Aktiviteterne vil blive arrangereret i samarbejde med lokale gadeidrætsorganisationer.

GAME StreetMekka Esbjerg forventes at åbne i efteråret 2015.

KONTAKT
Esbjerg Kommune: Borgmester, Johnny Søtrup, T: 2724 1200.
Esbjerg Kommune: Kultur & Udviklingschef, Mads Stendorf, T: 7616 1811
Realdania: Programchef, Marianne Kofoed, T: 3286 5211  
TrygFonden:  Evalueringschef, Dorte McGugan Pedersen, T: 4526 0807
Nordea-fonden: Kommunikationschef, Tine Wickers, T: 2840 8480
GAME: Direktør, Simon Prahm, T: 2728 8160
GAME: Udviklingschef, Mikkel Gjelstrup, T: 4057 5557

Læs mere: gamedenmark.org/gamestreetmekka/

GAME er en dansk baseret non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur. Med de unge som drivkraft afholder GAME åbne træninger på gadeplan i basket, dans, fodbold og parkour i udsatte boligområder i Danmark og Libanon. Målet er at sænke tærsklen til idrætsdeltagelsen, så flere kan komme med i legen og fællesskabet på asfalten.

I 2010 åbnede GAME i samarbejde med Københavns Kommune huset GAME København. Her kan byens unge dyrke gadeidrætten indendørs i uformelle rammer året rundt. Huset har døgnåbent og medlemspriserne er lave, så alle har mulighed for at være med.

Blog at WordPress.com.

Up ↑